A velencei-vadponty anyaállományának genetikai diverzitás vizsgálata

Keszte Szilvia1, Kánainé Sipos Dóra1, Stein Renáta1, Mészáros Orsolya1, Balogh Erna1, Zellei Ágnes2, Sebestyén András2, Balogh Réka1, Guti Csaba Ferenc1, Bokor Zoltán1, Várkonyi Levente1, Urbányi Béla1, Kovács Balázs1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Magyar Országos Horgász Szövetség, 1124 Budapest, Korompai utca 17.

Kivonat

Vizsgálatunk tárgya, a velencei-tavi vadponty 2013-ban kapta meg a fajtaelismerést. Munkánk célja a tájfajta Kajászón fenntartott, anyajelölt állományának genetikai diverzitás felmérése, a genetikai sokszínűségének megőrzése, valamint a beltenyésztettség kialakulásának elkerülése érdekében. Munkánk során a genetikai diverzitást molekuláris genetikai markerek segítségével határoztuk meg.

Vizsgálatainkhoz a Magyar Országos Halászati Szövetség (MOHOSZ) Kajászói telephelyén vettünk mintákat 150 egyedtől, melyekből a mikroszatellit analízis során random kiválasztott 36 egyeden végeztük el a vizsgálatokat.

A mitokondriális genom elemzéséhez 135 egyed mintáit vontuk be. A mikroszatellit elemzés során 7 mikroszatellit markert (MFW6, MFW7, MFW26, MFW31, Cca02, Cca72, Koi41-42) alkalmaztunk, a mitokondriális genom esetén pedig a D-loop régiót vizsgáltuk szekvencia analízissel.

A mikroszatellitek - a Koi41-42-es marker kivételével – polimorfnak bizonyultak. A polimorf lókuszok heterozigozitása (Ho) szignifikánsan eltért a várt értéktől (He). A mitokondriális DNS vizsgálata során összesen 19 anyai vonalat (haplotípust) tudtunk elkülöníteni. A haplotípusok közül 16 ritka, 2 közepes, 1 pedig igen gyakori kategóriába volt sorolható.

A diverzitási adatok alapján az állomány nincs genetikai egyensúlyban, ami a mesterséges párosításnak és a szelekciónak tudható be. Ez célzott keresztezésekkel és az állomány egyedszámának növelésével javítható.
A mitokondriális genom vizsgálata alapján az egyedek 70%-a egy anyai vonalból származik. Így a ritkább anyai vonalak a fajta és a genetikai változatosság megőrzése szempontjából felértékelődnek a gyakoribbakkal szemben. Javasolt az anyajelölt állományt további, újabb anyavonalból származó egyedekkel kiegészíteni a diverzitás növelése érdekében.

 

Munkánkat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.