ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) GINOGENEZIS SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MIKROSZATELLIT MARKEREKKEL

Kánainé Sipos Dóra1, Bercsényi Miklós2, Csenki Zsolt1, Bakos Katalin1, Németh Sándor2, Uri Csilla1, Bokor Zoltán1, Bernáth Gergely1, Horváth Ákos1, Orbán László3, Urbányi Béla1, Kovács Balázs1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék, Állattan és Akvakultúra Csoport, Keszthely
3Reproductive Genomics Group, Temasek Life Sciences Laboratory, Singapore

Kivonat

Korábbi vizsgálataink során sikeresen hoztunk létre interspecifikus ginogenzissel zebradánió utódokat egy genetikailag homogén vonal kialakításához. A zebradánió ikrákat gamma-sugárzással inaktivált genomú ponty és aranyhal spermával termékenyítettük. Ezt követően az embriók diploid állapotának helyreállításához az első sejtosztódást hősokkal gátoltuk a Streisinger és munkatársai (1981) által kidolgozott protokoll szerint. A kísérletekhez több mint 110 db AB vonalból származó ikrás egyedet használtunk fel, amelyektől az ikrát altatásban, kíméletes fejéssel nyertük, az egyedek elpusztítása nélkül. A megtermékenyítést és hősokkot követően a túlélő embriók aránya várakozásainknak megfelelően 1% alatt maradt. A haploid, illetve hibrid egyedek elpusztultak, és csak azok a diploid egyedek maradtak életben, amelyeknél az első sejtosztódás gátlása sikeres volt. A több mint 18000 ikrából mindössze 184 lárva kelt ki. Azonban ezek nagy része későbbi fejlődési stádiumban, különböző fejlődési rendellenességek következtében elpusztult. Mindössze 14 egyedet sikerült felnevelni.

Jelenlegi vizsgálataink során az ivarérettséget elért 14 egyedet, a kiindulási- és utódállományokat vizsgáltuk 20 db mikroszatellittel. A vizsgálatok szerint valamennyi ginogenetikus egyed valódi dihaploid volt, míg az F1 generációban a vártnak megfelelően magasabb, de még mindig rendkívül alacsony genetikai diverzitást tapasztaltunk. Ez annak köszönhető, hogy a ginogenetikus egyedek dihaploidok ugyan, azonban nem egyformák és az F1 generációban mindkét szülő alléljai megjelennek.

Jelenlegi ismereteink szerint ez az első sikeres interspecifikus ginogenezis mélyhűtött spermával zebradánión, amely élő utódokat eredményezett.

 

A munka OTKA (105393) támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.