Lenolajtartalmú takarmány okozta szövettani- és fiziológiai hatások a ponty ivarfejlődésére

Jakabné Sándor Zsuzsanna1, Révész Norbert1, Percze Vanda1, Rónyai András1, Szabó Tamás2, Lefler Kinga Katalin2, Puskás László3, Csengeri István1

1NAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas
2SZIE Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
3Avidin Kft., Szeged

Kivonat

Az ivarfejlődésben jelentős szerepet játszik a vitellogenin fehérjeszintézis (VTG), melyben egy lipoprotein típusú molekula a májban termelődik és a vitallogenézis során szállítódik az oocitákba. A vitellogenin fehérje fő alkotói elsősorban a foszfolipid koleszterin-észterek, melyek összetétele és a molekulák térbeli konfigurációja döntő szerepet játszanak a lipoproteinek kialakulásában, így a vitellogenin szintézisében is. Ezt a folyamatot befolyásolja a táplálkozás során bevitt tápanyagok összetétele, jelen esetben a zsírsavösszetétel. Szakirodalmi adatok alapján ismert, hogy a foszfolipidek mennyisége hatással van a halak reprodukciójára. A teljes életcikluson keresztül végzett takarmányozási kísérlettel célunk volt megvizsgálni a ponty tavi nevelése során három különböző összetételű takarmány hatását az ivarfejlődésre.

A kísérletet 4 éven keresztül végeztük 2 párhuzamban, alacsony népesítés mellett. A kontroll csoportot kizárólag gabonával takarmányoztuk, a másik kér csoportban pedig mérsékelt halliszt- és halolajtartalmú, illetve növényi alkotókat tartalmazó összetett takarmányt alkalmaztunk. A növényi táp a búza, kukorica és szója mellett 2,5%-ban lenolajat tartalmazott. A nevelési időszak során különböző szövetekből mintákat gyűjtöttünk a zsírsavanyagcsere, valamint az ivarérett egyedeknél a vitallogenézis és oocita fejlődés nyomon követésére. A 3 nyaras anyajelölteket 2016 tavaszán, majd a rákövetkező évben is szaporítottuk. A szűz anyaállomány esetében a lenolajos csoportnál már azt tapasztaltuk, hogy 10 db lenolajos halnál 8 esetben nem volt ivartermék, míg a tejeseknél és a másik két csoportnál minden esetben találtunk petefészket, valamint herét. A lenolajos csoport szaporítása során 5 db hal közül csak egytől sikerült ikrát fejni. Ennél kedvezőtlenebb eredményeket találtunk az őszi lehalászáskor, ahol 15 db felboncolt lenolajos halból három esetben volt látható ivartermék, 2 esetben here, egy esetben petefészek. A meghatározhatatlan nemű halak esetében 3 egyednél is ismeretlen eredetű deformációt fedeztünk fel az úszóhólyag és a hasűri zsír környezetében. A többi csoportnál ilyen rendellenességet nem tapasztaltunk.

A gonád- és májminták lipidössztételének adatai, valamint ezek működését leíró gének expressziójának eredményei összefüggésbe hozhatók az ivari rendellenességgel. A linolénsav-tartalom jellemzően magas volt a lenolajos csoportnál úgy a májban, mint a gonádmintákban, ahogy ezt ivadékkorban a máj-, illetve egésztest mintákban már tapasztaltuk. A lenolajos halak ikrájában a foszfolipidek kiugróan magas eikozapentaénsav (EPA) mennyiséget tartalmaztak (2,66 w%), mely a prekurzor zsírsavak erőteljes elongációjából adódik, de ugyanakkor a dokozahexaénsav (DHA) mennyisége már jóval elmarad a hallisztes csoporthoz viszonyítva. Úgyszintén alacsony a monoén zsírsavak aránya is az ikrában.

A májban több, mint 10% zsírdeponálás volt mérhető jól elkülönülő zsíros infiltrációs területekkel, magas hepatoszomatikus indexszel, melyekből egyértelműen zsírmáj betegségre következtetünk. Megállapítható, hogy a táp magas polién zsírsavtartalma nem volt elegendő/megfelelő a normál lipidtranszportra a májból a többi szövet felé, így zsírfelhalmozódás következett be. A halak májában több olyan gén funkciója is fokozott aktivitást mutatott, amely a zsírsavak deszaturációját végzi. Valószínűleg kompenzációs mechanizmus állhat a háttérben, mely csökkent telítetlen zsírsavszintézist feltételez. Ezek a következők voltak: Desaturase 2 D9-desaturase izoform és a Delta-6 fatty acyl desaturase FADSD6 gének. Ugyancsak zavart hormonális funkcióra utaló génaktivitás változást láttunk a májmintákban, mind az ikrás, mind a tejes halak esetében. A VTG felelős gén hatezerszeres depresszálódást mutatott a hallisztes csoporthoz képest, mely igen korlátozott vitellogenizésére utal. A gonád minták hisztológiai elemzése során a növényi csoportnál jóval kevesebb számban találtunk felkészült, ovulációra érett oocitákat, mint a másik két csoport esetében, ahol a petefészek tömegét döntően a befejezett vitellogenezis stádiumában lévő sejtek alkották. Az oociták elég szellősen helyezkedtek el és köztük viszonylag nagy számban „protoplazmás” és „vakuolizáció” fejlődési stádiumokban lévő kisebb sejtek is láthatók voltak.

A hosszú időtartamú takarmányozási kísérlet eredményei igazolták a létfontosságú zsírsavak szerepét az ivarfejlődésben és a szaporítási mutatókra gyakorolt hatásban. Elmondhatjuk, hogy a vitellogenin képződésénél kulcsszereppel rendelkező lipoproteinek és azokat alkotó esszenciális zsírsavak aránya igen fontos, nem megkerülhető kérdés az anyanevelő tápok alkotóinak meghatározásában, megválasztásában.

 

A vizsgálatok az ARRAINA (FP7-288895 és Bonus-Hu_12-1-2013-006) projektek és az FM Fiatal Kutatói programjának anyagi támogatásával valósultak meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.