A klímaváltozás hatása a halastavak vízháztartására: gazdasági és termeléstechnológiai következmények

Gyalog Gergő1, Varga Mónika2, Berzi-Nagy László1, Kerepeczki Éva1, Csukás Béla2

1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet, Szarvas
2Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár

Kivonat

Munkákban a klímaváltozás halastavak vízháztartására gyakorolt hatását elemezzük. Kvantitatív elemzéssel bemutatjuk, hogy a hosszú távon megváltozó április és október közötti párolgási- és csapadékviszonyok racionális gazdasági döntéseket feltételezve hogyan befolyásolhatják a termelési technológiát, ezen belül a termelési intenzitást és a vízfelhasználást.

A jövőbeli hőmérsékleti-, illetve csapadékviszonyokhoz a NORESM modell RCP4.5 és RCP8.5 szcenáriókra adott előrejelzését használtuk. A klímamodellek nem tartalmaznak vízhőmérséklet és levegő nedvességtartalom előrejelzéseket. Ezért a közelítő hidrológiai modellt a sekély vizű Balatonra Antal és mtsai. (1976) által kifejlesztett párolgási összefüggést alkalmazva, a közelmúltbeli tényadatokból levezetett feltételezések felhasználásával alakítottuk ki. Folyamatban van egy olyan komplex modell kidolgozása, amely lehetővé teszi a hidrológiai, a táplálékhálózati és anabolikus/katabolikus részmodellek integrált kezelését.

Jelen munkában az ökonómiai számításokhoz egy fajlagos költségmodellt alkalmaztunk, amihez termelési függvényként a Csengeri és mtsai. (2015) által közölt, egyszerűsített metabolikus teórián alapuló összefüggést használtuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a halastavak átlagos nyári vízszükséglete 20-30 éven belül mintegy 1800-2600 m3/ha mértékben emelkedhet a különböző klímaszcenáriók mellett. Stagnáló vagy emelkedő fajlagos vízköltségekkel (4-12 Ft/m3) számolva, ennek hatására mintegy 200-400 kg/ha hozamszinttel növekedne a költségminimumot eredményező termelési intenzitás. Kutatásaink hozzájárulhatnak a vízzel kapcsolatos költségek jövőbeni kompenzálásának kialakításához, figyelembe véve a halastavak által nyújtott, vízhez kötődő ökoszisztéma szolgáltatások szerepét a szárazodó klímában.

 

Munkánkat a „CLIMEFISH EU-H2020-6777039-2” projekt keretében végeztük.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.