A BIKAZUGI HOLT-KÖRÖS LEGFONTOSABB VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK ELŐZETES ÉRTÉKELÉSE

Tóth Flórián, Berzi-Nagy László, Kerepeczki Éva

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Szarvas város és környékének vízháztartása, esztétikai megjelenése, az itt élők jólléte, valamint a felszíni vízfelhasználók szempontjából kulcsfontosságú a Bikazugi-holtág vízminősége. A holtág funkciói közé tartozik a belvíztározás, a halászat, a horgászat, és a rekreációs tevékenységek támogatása, de jelentős szerepe van a jellegzetes körösmenti táj kialakításában is. Mindezek miatt fontos a vízminőségi változók nyomon követése, melyek a halak természetes táplálékforrását jelentő planktonközösségek összetételét is befolyásolják, amelynek vizsgálata nagyban hozzájárul a víztestek természetes táplálékhálózatának megismeréséhez. A poszter célja ezen háttérváltozók alakulásának bemutatása, melyek előzetes adatokat szolgáltatnak a zooplankton szerveződéssel foglalkozó kutatás megalapozásához.

Vizsgálatainkat a Bikazugi Holt-Körös nyugati ágán folytattuk a 7+576 és a 13+891 fkm közötti szakaszon, melynek során 2016-ban kilenc alkalommal, alkalmanként öt állandó ponton végeztünk helyszíni méréseket, valamint merített vízmintát vettünk a laboratóriumi vizsgálatokhoz. Ezen a holtágszakaszon található az intenzív akvakultúrából származó elfolyóvíz befogadási pontja is. A mérések során többek között vizsgáltuk az összes nitrogén, a halak szempontjából kritikus ammónium-nitrogén és oldott oxigén mennyiségét, valamint az összes foszfor, a lebegőanyagok és a klorofill-a mennyiségét és változását.

A befolyási ponttól távolodva csökkenő trendek mutathatók ki az említett paraméterek változásában, az oxigénszint kivételével, amely évszakos változást mutatott. Az elfolyóvíz bevezetési pontjánál az összes nitrogén: 0,195-4,000 mg/l, az ammónium-nitrogén: 0,044-2,416 mg/l, az összes lebegőanyag: 13,14-41,1 mg/l, az összes foszfor: 0,053-0,468 mg/l, az oldott oxigén: 5,06-12,93 mg/l között változott. Az elfolyóvíz befolyási helyétől legtávolabbi mintavételi ponton ugyanezen értékek a következők voltak: összes nitrogén: 0,275-1,140 mg/l, ammónium-nitrogén: 0,017-0,273 mg/l, összes lebegőanyag: 7,1-28,6 mg/l, összes foszfor: 0,062-0,210 mg/l, oldott oxigén: 4,94-10,32 mg/l. Az előzetes adatok alapján a holtágszakasz vízminősége a bevezetési ponttól távolodva javult a teljes mintavételi periódus alatt. Fontos kérdés, hogy a vízkémiai eltérések hogyan befolyásolják a holtág zooplankton közösségeinek összetételét, melynek jellemzése a következő tervezett lépés a holtág vizsgálatában.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.