WALTER EMIL 1934-ES NÉPESÍTÉS-HOZAM ADATAINAK ÉRTÉKELÉSE LINEÁRIS ÉS NEM-LÍNEÁRIS REGRESSZIÓVAL, MÓDOSÍTOTT MODELLÜNK ALKALMAZÁSÁVAL

Csengeri István, Zsigri András, Péteri András

NAIK HAKI Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A halastavak népesítés - takarmányozás - hozam viszonyainak értékelésre 1985-ben alkalmaztuk az N=a*x*(y+y0)/(y+y0+b*x)+c*x takarmányozástani összefüggésekre épülő egyenlet szerinti hozam számítási modellt, melyben az N a nettó hozam, x a kihelyezési tömeg, y a takarmány mennyiség, y0 a természetes táplálék takarmány egyenértéke (tak. ekv.); a a növekedési potenciál, c az éhezési súlyveszteség és b a fenntartó takarmány szükséglettel, valamint az a és b állandókkal arányos konstans (Péteri, A. és mtsai., 1986). Az utóbbi néhány év kutatásai során ismét felmerült a kérdés, hogy a takarmányok mellett milyen mennyiségű természetes táplálékot hasznosítanak a tóban nevelkedő halaink, valamint az is, hogy milyen módon hasznosul a takarmány halastavi körülmények között.

Az eltelt 30 év alatt a táplálkozástanban, takarmányozástanban is számos új eredmény született, melyek szükségessé tették a modell módosítását. Elsősorban Mercer és munkatársai (Morgan et al., 1975. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 72(11):4327-4331; Mercer, L.P. 1982. J. Nutr., 112(3):560-6). vizsgálatainak eredményeit áttekintve adaptációs exponens (n) bevezetésével módosítottuk egyenletünket:

ZN=a*x*(y+y0)^n/((y+y0)^n+b*x^n)+c*x

A kétváltozós, 5-paraméteres egyenlet nem-lineáris regresszióval történő elemzéséhez legalább 8-10 megfelelő pontossággal végrehajtott takarmányozási kísérlet, vagy tavi nevelés hozam adatai szükségesek. A megfelelő számú saját tavi takarmányozási adat nem állt közvetlenül rendelkezésünkre, ezért a modellt Walter szakirodalmi adatainak (Walter, E. 1934. Grundlagen der allgemeinen fischereilichen Produktionslehre In: Demoll und Maier (Eds.): Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. 4 (5): 483-662 +15 Tafeln) felhasználásával ellenőriztük.

A poszter előadásban Walter 1934-es adatainak elemzésekor egy „k” paramétert (a természetes táplálék halhús egyenértéke) is bevezetve a

Z(N) = - c*x+(b/a)*x*(k*Zopt)^n/(k*Zopt)^n+b*x^n)

alakú egyenletet alkalmaztuk, amelyben az x a hektáronkénti kihelyezési mennyiség egyedszámban vagy kilogrammban kifejezve. A lineáris regressziót az állandóknak tetszőleges értékeket választva manuális iterációs eljárással, a nem-lineáris regressziót SPSS, SigmaStat V.3.0. (2003) programmal végeztük.

 

A poszteren elsősorban a modellben rejlő alkalmazási lehetőségekre kívánjuk a felhívni figyelmet néhány példa bemutatásával.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.