Halak fekete pettyes betegségét okozó Apophallus fajok gazda-specificitásának és diverzitásának vizsgálata morfológiai és molekuláris módszerekkel

Sándor Diána1, Molnár Kálmán1, Majoros Gábor2, Székely Csaba1, Cech Gábor1

1MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest
2SZIE Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai és Állattani Tanszék

Kivonat

A Digenea mételyek (Platyhelminthes: Trematoda) közé számos humán illetve állati kórokozó tartozik, melyek bonyolult, gazdaváltó életciklussal rendelkeznek. Az Apophallus genus (Heterophyidae) metacerkáriái okozzák a halak fekete pettyes betegségét, mely fertőzöttség testi deformitásokhoz és a halivadék pusztulásához vezethet, ezért halászati szempontból jelentős patogének. Odening K. 1973-ban megjelent tanulmánya szerint, az A. muehlingi faj pontyféléket, az A. donicus sügérféléket fertőz, jóllehet a metacerkáriák gazdaspecificitását több szerző vitatja.

Célunk a balatoni ponty-és sügérféléken előforduló Apophallus fajok gazdaspecificitásának vizsgálata, a tanulmány állításainak ellenőrzése, illetve a fajok morfológiai és molekuláris elkülönítése volt.

Kutatásunkba pontyfélék közül 6 faj (Abramis brama, Alburnus alburnus, Chondrostoma nasus, Squalius cephalus, Pelecus cultratus, Blicca bjoerkna) 148, illetve sügérfélék közül 2 faj (Gymnocephalus cernua, Perca fluviatilis) 52 egyedét vontuk be, melyek metacerkáriáit a bőrhámról illetve az uszonyokról gyűjtöttük. Az adult mételyek hiányát csirkefertőzési kísérlettel sikeresen pótoltuk, melynek köszönhetően faji szinten is pontosan meghatározhattuk az izolált egyedeket.

A metacerkária és adult fejlődési alakok mellett cerkáriákat is gyűjöttünk édesvízi puhatestűekből, majd a morfológiai (szövettan, natív mikroszkópos felvételek) azonosítást követően 37 példányt molekuláris vizsgálatoknak vetettük alá (ITS régió és COI szekvenálása).

A minták 4 elkülönülő csoportba rendeződtek, közülük az első azonosítható volt az A. donicus-sal, a második pedig az A. muehlingi fajhoz tartozik. A harmadik csoportot szintén egy eddig ismeretlen Apophallus faj alkotja, melyet 3 minta képvisel. A negyedik kádba került példányok a Metorchis orientalis-hoz álltak legközelebb. Eddigi ismereteink szerint, a Metorchis fajok nem okoznak fekete pettyes betegséget.

 

Támogatás: OTKA PD 108813, és Hozizon2020 Parafishcontrol szerződések.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.