Természetes hozam becslése takarmányozott és csak természetes hozamú halastavakban

Csengeri István

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A halastavak népesítés - takarmányozás - hozam viszonyainak értékelésre 1985-ben alkalmaztuk az N=a*x*(y+y0)/(y+y0+b*x)+c*x takarmányozástani összefüggésekre épülő egyenlet szerinti hozam számítási modellt, melyben az N a nettó hozam, x a kihelyezési tömeg, y a takarmány mennyiség, y0 a természetes táplálék takarmány egyenértéke (tak. ekv.); a a növekedési potenciál, c az éhezési súlyveszteség és b a fenntartó takarmány szükséglettel, valamint az a és b állandókkal arányos konstans (Péteri, A. és mtsai., 1986).

Az eltelt 30 év alatt a táplálkozástanban, takarmányozástanban is számos új eredmény született, melyek szükségessé tették a modell módosítását. Elsősorban Mercer és munkatársai (Morgan et al., 1975. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 72(11):4327-4331; Mercer, L.P. 1982. J. Nutr., 112(3):560-6). vizsgálatainak eredményeit áttekintve adaptációs exponens (n) bevezetésével módosítottuk egyenletünket:

ZN=a*x*(y+y0)^n/((y+y0)^n+b*x^n)+c*x                 (1)

A kétváltozós, 5-paraméteres egyenlet nem-lineáris regresszióval történő elemzéséhez legalább 8-10 megfelelő pontossággal végrehajtott takarmányozási kísérlet, vagy takarmányozás nélküli tavi nevelés népesítés-takarmányozás-hozam adatai szükségesek. Valamint szükségesek további olyan adatok is, mint pl. tó méretek, kihelyezési darabszám, egyedsúly, lehalászási darabszám (megmaradás %), alkalmazott trágyázási, műtrágyázási technológiai és mennyiségi adatok, valamint a felhasznált takarmányok mennyiségi, minőségi jellemzői. A megfelelő számú saját tavi adat nem állt közvetlenül rendelkezésünkre, ezért a modellt szakirodalmi adatokon alkalmaztuk lineáris regresszióval manuális iterációs eljárás (EXCEL programmal), valamint nem-lineáris regressziós (SPSS, SigmaStat v. 3.0 - user defined non-linear regression) eljárások keretében.

Megfelelő számú tiszta természetes hozam adatok csak egy publikációnál álltak rendelkezésünkre (Walter, E. 1934. Grundlagen der allgemeinen fischereilichen Produktionslehre In: Demoll und Maier (Eds.): Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. 4 (5): 483-662 +15 Tafeln). Erős Pál 1952-es adatai (Erős P. 1952. Új módszer a halastavak természetes hozamának meghatározásához. AZ ERDŐ ((Budapest), 1(2): 140-152) csak grafikonról rekonstruált „maradt természetes hozamra” típusú természetes hozam adatok voltak. A takarmányozott tavak adatai is csak korlátozottan voltak használhatók, ezért az előadásban elsősorban a modellben rejlő alkalmazási lehetőségekre kívánjuk a felhívni figyelmet néhány példa bemutatásával.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.