HALASTAVAK ZOOPLANKTON ÁLLOMÁNYÁNAK KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELŰ TAKARMÁNYOK ALKALMAZÁSA MELLETT

Tóth Flórián1, Zsuga Katalin2, Berzi-Nagy László1, Gál Dénes1, Kerepeczki Éva1

1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet, Szarvas
2
Agrint Kft., Gödöllő

Kivonat

A tavi haltermelés során fontos a tavakban jelenlévő természetes táplálék nyomon követése. A Halászati Kutatóintézetben futó, növényi takarmányösszetevők hatását vizsgáló (ARRAINA) projekt kísérleti tavaiban vizsgáltuk a legnagyobb jelentőséggel bíró és legnagyobb arányban jelenlévő zooplankton csoportokat (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) 2014-ben. Összesen hat, egynyaras ponttyal népesített (két növényi összetevőből álló (PM/VO), két halolaj- és halliszt tartalmú (FM/FO) és két hagyományos gabona (CT) alapú takarmánnyal etetett) tóból gyűjtöttünk mintát öt időpontban (májustól augusztusig havonta, valamint novemberben). A tavakból 50 µm szembőségű planktonhálón szűrtünk át ismert mennyiségű vízmintát, amit a helyszínen formalinnal tartósítottuk. Az így vett mintákból ismert térfogatra tömörítés után mennyiségi meghatározást végeztünk, a zooplankton állomány összetételét fajszintenazonosítottuk. Az adatok alapján biomasszabecslés is történt.

A zooplankton közösségek diverzitásának és a halhozam adatoknak az összefüggését is vizsgáltuk. A zooplanktont alkotó három fő csoport közül a Rotifera állomány-összetétele volt a legváltozatosabb, mind az összes taxonszámot, mind a vizsgálati időpontokat tekintve. A legdiverzebb (20 taxon) kerekesféreg közösség a legkevesebb plankton mennyiséggel rendelkező CT2-estóra volt jellemző (112 100 ind/m3, 0,02 g/m3). Ugyanakkor a kiemelkedően nagy planktontömeg (3 050 560 ind/m3, 10,85 g/m3) mellett a PM/VO2-es tóban volt a legkevésbé változatos a fajösszetétel, általában 2-3 taxon ért el nagy népességet.

A Cladocera állományokra hasonló diverzitási viszonyok voltak jellemzőek, kevesebb taxon jelenléte mellett (8 taxon). A Copepoda csoport összetétele kevésbé volt diverz, alacsony fajszám jellemezte a mintaterületet, és legtöbb alkalommal tavanként mindössze 1 faj alkotta az egész állományt. Összességében a telepített halmennyiség számára a természetes táplálékként jelen lévő zooplankton mennyisége (0,24-42,02 g/m3) megfelelő volt a vizsgálati időszak alatt.

 

Jelen munka az ARRAINA EU FP7 projekt (No: 288925) részleges támogatásával valósulhatott meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.