Elektromos kecézés eredményei a Közép-Tiszán

Sallai Zoltán1, Juhász Péter1, Kiss Balázs2, Monoki Ákos1, Olajos Péter1 & Polyák László2

1Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
2BioAqua Pro Kft.

Kivonat

Az Európai Uniós csatlakozásunkkal Magyarországra nézve is kötelezettséggé vált az Élőhelyvédelmi Irányelv függelékeiben szereplő fajokra és élőhelyekre vonatkozó Natura 2000 területek kijelölése. Ezzel elsősorban az volt a cél, hogy a közösségi jelentőségi fajok és élőhelyek az adott tagállamban hosszútávon fennmaradjanak.

A Közép-Tisza Kisköre és csongrádi Körös torkolat közötti szakasza része a Natura 2000 hálózatnak, ami közel 160 km-es folyószakaszt foglal magába. A terület fenntartási tervének elkészítéséhez friss információkat kívántunk gyűjteni a jelölő halfajok populációinak viszonyairól, nagyságáról. Főként a bentikus jelölő halfajokról rendelkeztünk kevés információval, többségükről mindössze néhány szórványos adat állt rendelkezésre. Ezeknek a fenéklakó, ritkább halfajok fogására egy elektromos halászgéphez csatlakoztatható fenékhálót állítottunk össze, melynek alakja nagyon hasonlít a korábban halászok által is használt kecéhez. Az elektromos kece használatának már voltak hazai tapasztalatai, az általunk alkalmazott eszköznél ezt kívántuk továbbfejleszteni, kipróbálni és alkalmazni.

A vizsgálatot 2015 őszén, összesen 48 mintaszakaszon végeztük csónakból, összesen 21 faj 1162 egyedét sikerült megfognunk. Az általunk összeállított elektromos kece beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a 48 vizsgált szakasz közül a halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi) 16, a bolgárcsík (Sabanejewia bulgarica) 10, széles durbincs (Gymnocephalus baloni) 9, a selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) 5, a német bucó (Zingel streber) 13, míg a magyar bucó (Zingel zingel) 21 mintaszakaszról került kézre.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.