DON ÉS T-2 TOXIN EGYÜTTES HATÁSA AZ ANTIOXIDÁNS RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁRA PONTY FAJBAN (CYPRINUS CARPIO)

Pelyhe Csilla1, Kövesi Benjámin1, Zándoki Erika2, Mézes Miklós1, Balogh Krisztián1, Kovács Balázs3

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő
2MTA-KE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár
3Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A takarmányok gyakran szennyezettek mikotoxinokkal, ami a gabona magvakban jellemzően több mikotoxin keveréke. Vizsgálatunk célja rövid távú T-2 toxin és deoxinivalenol (DON) terhelés együttes hatásának feltárása volt a gpx4a, gpx4b, nrf2 és keap1 gének expressziójára, egynyaras pontyokban. A kísérleti takarmányokat T-2 toxin és DON különböző arányú keverékeivel (0,51 mg T-2 és 1,01 mg DON; 1,01 mg T-2 és 2,01 mg DON; 1,97 mg T-2 és 3,97 mg DON/kg ttm.) szennyeztük, amelyet szondán keresztül juttattuk a halak gyomrába. A kezelést követő 0., 8., 16. és 24. órában májmintákat vettünk. A legnagyobb dózisú keverék hatására már 8 órán belül 9,52% mortalitást tapasztaltunk, míg a többi csoportban nem volt elhullás a kísérlet ideje alatt. A vizsgált gének expressziójában az alkalmazott dózisok hatásásra emelkedést és csökkenést egyaránt tapasztaltunk. Így például a gpx4a gén expressziója a kontrollhoz viszonyítva szignifikánsan nőtt a legkisebb, de csökkent a közepes dóziskeverék hatására a 8 órában, míg a 16. órában a közepes dózis hatására tovább csökkent, de a 24. órában nőtt a legkisebb és a közepes dózisoknál. A gpx4b gén expressziója csak a közepes dózis hatására változott szignifikáns mértékben, a 8. órában csökkent. A gpx géneket szabályozó transzkripciós faktor, az nrf2 gén expressziója szignifikáns mértékben nőtt a legnagyobb dózis hatására 24 órát követően, de csökkent a 16. órában a közepes dózis hatására. A keap1 gén expressziója szignifikáns mértékben nőtt a közepes dózis hatására a 8. órában, majd mindegyik dózis hatására csökkent a 16. órai mintavételkor. A mikotoxin-terhelés hatására az eredmények alapján nőtt a reaktív oxigéngyökök termelődése, amelynek redukálásában a glutation redox rendszer kiemelt szerepet játszik, amelynek szabályozásában az általunk választott gének fontos szerepet töltenek be. Az oxidatív stressz az Nrf2 hatására indukálja az antioxidáns enzimek transzkripcióját, míg a Keap1 az Nrf2 lebontását szabályozza.

 

A kutatás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/261/13), valamint az OTKA (PD-104823) és a Kutatókari kiválósági Támogatás (9878-3/2016/FEKUT) pályázatai támogatták.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.