AZ AFRIKAI HARCSA MITOKONDRIÁLIS GENOMJA

Kovács Balázs1, Barta Endre2, Pongor Lőrinc3, Uri Csilla1, Keszte Szilvia1, Patócs Attila3, Guti Csaba1, Müller Tamás1, Orbán László4, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, MezőgazdaságiGenomika és Bioinformatika Csoport, Gödöllő
3
MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem, Budapest
4
Reproductive Genomics Group, Temasek Life Sciences Laboratory, Singapore

Kivonat

A molekuláris genetika fejlődésével egyre több lehetőség és módszer kínálkozik halfajaink genetikai hátterének megismerésére, ennek ellenére néhány gazdaságilag jelentős halfajról csak kevés genetikai információval rendelkezünk. Ezek közé tartozik a hazánkban egyre nagyobb jelentőséggel (a második legnagyobb mennyiségben előállított faj hazánkban) bíró afrikai harcsa (Clarias gariepinus) is. Emellett, tudományos (endokrinológiai és ivardeterminációs) szempontból is érdekes ez a faj. Genomjának De Novo meghatározása során az Európában tenyésztett vonal teljes mitokondriális genomjának jellemzését és annotálását is elvégeztük.

A szekvenálást Illumina HiSeq 2000 platformon végeztük. A cirkuláris mitokondriális genom teljes mérete 16505 bázispár hosszú, AT gazdag (57,3%) szekvencia. A teljes szekvencia 13 fehérje kódoló, 2 riboszómális RNS-t kódoló, 22 transzfer RNS-t kódoló gént és két nagyobb, nem kódoló szakaszt (az AT gazdag D-loop vagy kontroll régiót és a könnyű szál másolásának kiindulási helyét) hordoz. A Citokróm Oxidáz I (COX I) kivételével, valamennyi fehérje kódoló gén ATG transzkripciós starthelyet hordoz. A COX I GTG szekvenciával indul. A 13 protein kódoló gén stop kodonjai kötött TAG, TAA és Tterminátor is előfordul.

A már elérhető szekvencia adatok alapján lehetőség van új genetikai markerek azonosítására, evolúciós, filogenetikai és populációgenetikai kapcsolatok vizsgálatára és ezáltal olyan genetikai alapú szelekciós programok indítására, amelyek jelentősen segíthetik a tenyésztői munkát és akár új vonalak, fajták kialakulásához vezethetnek.

 

A kutatást az OTKA 105393 és a Kutatókari kiválósági Támogatás (9878-3/2016/FEKUT) pályázatai támogatták.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.