A Szegedfish Kft. pontyszaporítási eredményeinek bemutatása hosszútávú adatsorok elemzése alapján

Szabó Tamás1, Jancsika Ákos2, Solymosi Enikő3

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Egyéni vállalkozó, Szeged
3Szegedfish Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Szeged

Kivonat

A Szegedfish Kft. keltetőházában évtizedek óta folyik a szegedi tükrös ponty üzemi méretű indukált szaporítása. A szaporító munkát a szaporítási naplók rendelkezésre álló adatai alapján értékeltük. 18 szaporítási időszak (1998-2015) adatait dolgoztuk fel, melyek a lefejt ikrások méretére, a beoltott és a kezelésre reagáló ikrások számára, a lefejt ikra mennyiségére és az ikra termékenyülési százalékára vonatkoztak.

A vizsgált 18 egymást követő évben 115 alkalommal szaporítottak pontyot. Összesen 1.583 ikrást fejtek le, melyek átlagos tömege 8,2±2,2 kg (átlag±szórás) volt. Az ikrások 50,8 %-ának a testtömege 7 és 9 kg közé esett.

Az 1998 és 2015 között beoltott 2.673 ikrásból 1.596 reagált a kezelésre, ami 59,7%-os beérésnek felel meg. Az egyes évekre jellemző beérési %-ok hasonlóak, de természetesen vannak olyan évek, ahol a középértékek szignifikánsan eltérnek egymástól.

A lefejt ikra fejés előtti testtömeghez viszonyított aránya (PGSI) 8,0% és 13,2% között változott a vizsgált időszakban. Az 1.583 lefejt ikrás testtömege és ikraproduktuma alapján számított átlagos PGSI 10,5±5,16% volt. A lefejt ikra termékenyülése 53,5% és 76,8% között alakult. Az 1.583 lefejt ikratétel átlagos termékenyülése 68±29% volt.

Az eredmények képet adnak a gazdaságban nagy hagyományokkal rendelkező szaporítási tevékenységről. A szaporítási mutatók fenti értékeit két okból irányadónak kell tekintenünk: (1.) a szakirodalomban közölt, standard pontyszaporítási technológia végzése mellett gyűjtött adatokból kerültek kiszámításra, valamint (2.) a számításhoz felhasznált adatok száma jelentős. A kapott eredmények referenciaként szolgálhatnak a pontyszaporítással foglalkozó hazai szakemberek számára, alapot jelenthetnek az anyahal-létszám meghatározásához és a kapacitásigény kiszámításához.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.