ZEBRADÁNIÓ MODELL LÉTREHOZÁSA GLÜKOKORTIKOID REZISZTENCIA VIZSGÁLATÁHOZ

Kovács Balázs1, Csenki Zsolt1, Kovács Róbert1, Bakos Katalin1, Reining Márta1, Csepeli Andrea1, Kövesi Judit1, Gazsi Göngyi1, Balogh Erna1, Keszte Szilvia1, Uri Csilla1, Ősz Ágnes1, Nagy Zsolt2, Patócs Attila2, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem, Budapest

Kivonat

Csaknem minden, szteroidokkal kezelhető betegségcsoportban (pl.: allergia, asztma, Crohn-betegség) ismert a szteroid-rezisztencia fogalma. A rezisztencia fennállhat már a betegség kezdetétől, vagy rövidebb-hosszabb szteroid-kezelést követően alakul ki.

A glükokortikoidok és a szteroid hatású készítmények a glukokortikoid receptoron (GR) keresztül hatnak, amely transzkripciós faktorként, gének átírását szabályozza. Két izoformája, az aktív GRα és a domináns negatív GRβ ismert.

A legújabb kutatások szerint a GRβ izoforma gátló hatásának kulcsszerepe van a szteroid-rezisztencia kialakulásában, azonban annak mechanizmusa, a kapcsolódó gének és anyagcsere útvonalak még nem teljesen tisztázottak.

Kutatásunk célja a GRβ izoforma hatásának modellezése zebradánióban. Ehhez egy olyan génkonstrukciót hoztunk létre, amelyben TET-on rendszerel indukálható a GRβ expressziója. 3-5 napos zebradánió embriókban tranziens expressz rendszerben vizsgáltuk a génkonstrukció működőképességét. Az injektálást követően, Doxiciklin indukció hatására mind szikben, mind szomatikus sejtekben megfigyelhető volt a markergénként alkalmazott vörös fluoreszens fehérje (mCherry) expressziója.

A továbbiakban egy a génkonstrukciót stabilan örökítő zebradánió vonalat szeretnénk kialakítani, amelynek segítségével vizsgálható a GRβ izoforma hatása, a betegség kialakulásában betöltött szerepe és a kapcsolódó folyamatok.

 

A munkánkat a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap („A hormonális rendszer vizsgálata komplex bioinformatikai és in vivo rendszerekkel; KTIA_AIK_12-1-2012-0010) és a Nemzeti Kiválóság Program (8526-5/2014/TUDPOL) pályázatai támogatták.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.