Vágó durbincs (Gymnocephalus cernua L.) kopoltyúlemezeinek torz fejlődése Echinochasmus metacerkáriák megtelepedése nyomán

Molnár Kálmán1, Majoros Gábor2, Cech Gábor1, Székely Csaba1

1MTA, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest
2Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Parazitológiai és Állattani Tanszék

Kivonat

A Balaton és a Zala-torok halainak parazitológiai vizsgálata során a szerzők egy Echinochasmus (Trematoda, Echinostomatidae) faj metacerkária lárváinak gyakori előfordulását állapították meg. Az élősködőt 5 halcsaládhoz tartozó 7 halfaj egyedeinek kopoltyújáról mutatták ki. Ez az élősködő valamennyi halfaj kopoltyúján helyi elváltozásokat okozott a kopoltyúlemezek porcszövetében, ami a porcállomány megszaporodásában és a metacerkáriák eltokolódásában nyilvánult meg. Vágó durbincsban azonban súlyosabb fokú elváltozások is voltak észlelhetők, ami a kopoltyúlemezek torzfejlődésében mutatkozott meg. A megtelepedett metacerkáriák mintegy negyede a megtelepedés helyén megváltoztatta a lemezek növekedését. A lemezek a porcban megtelepedett metacerkária felett kettéosztódtak, és belőlük két egyenlő értékű lemeznyúlvány fejlődött ki. Az újonnan képződött lemezek szövettani szerkezete egyébként, mindenben megegyezett az egészséges lemezek szerkezetével. Mivel eseteinkben a lemezek osztódása a középtájékon történt meg, ezért feltételezzük, hogy az osztódást generáló pathogén hatás, azaz a cerkáriák megtelepedése, jóval a vizsgálatainkat megelőzően ment végbe, s a rendellenes helyzetű lemezdarabok folyamatosan növekedtek. A gyűjtött metacerkáriákkal molekuláris biológiai vizsgálatokat is végeztünk. Vágó durbincsból származó két metacerkária ITS régióját amplifikáltuk és szekvenáltuk. A kapott metacerkária szekvenciák 93.4 %-ban egyeztek meg a GénBankban található Echinochasmus sp. (FJ756940) szekvenciáival, amely egy Lithoglyphus naticoides csigából gyűjtött cerkáriának ITS szekvenciájának felelt meg. Sajnos kifejlett egyedekből és metacerkáriákból származó Echinochasmus szekvenciák a GénBankban nem találhatók, s a cerkáriákból nyert egyéb szekvenciák a faj 28S rDNS régiójára vonatkoznak. Esetünkre hasonlító teratogén hatást korábban békákban észleltek a Ribeiroia ondatrae nevű métely metacerkáriáinak ebihalakban való megtelepedése esetén. Ez utóbbiak az ujjak illetve a lábak számának multiplikációját okozták. Az elváltozásokat okozó Echinochasmus-faj meghatározásához adult példányok begyűjtésére lenne szükség. A továbbiakban a pontosabb azonosítás végett kísérletes vizsgálatokat és további molekuláris vizsgálatok végzését tervezzük.

 

Támogatás: KTIA-AIK-12-1-2013-0017. sz., OTKA K 100132. sz., PD OTKA 108813 sz. szerződések

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.