SEBES PISZTRÁNG EGYEDEK IVARÁNAK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKERREL

Kovács Balázs1, Ősz Ágnes1, Keszte Szilvia1, Nagy Bálint1, Sáfrány Anna Júlia1, Balogh Erna1, Uri Csilla1, Horváth Ákos1, Lefler Kinga Katalin1, Hoitsy György2, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Hoitsy és Rieger Kft., Lillafüred

Kivonat

A pisztrángfélék közül elsőként a szivárványos pisztrángban (Oncorhynchus mykiss) azonosították az ivardeterminációért felelős gént (sdY), melynek működése felelős a hím ivar kialakulásáért. Később ezen marker jelenlétét kis egyedszámú (5 db) vizsgálatok keretében különböző pisztrángfélékben is kimutatták, azonban nagyobb állományok vizsgálatát ez idáig nem végezték el.

Kutatásunk során a lillafüredi és a szilvásváradi sebes pisztráng (Salmo trutta) állományban vizsgáljuk az sdY gén öröklődését. A lillafüredi tenyészállományból 305 db különböző korú egyed DNS mintájával rendelkezünk, melyek ivarát külső morfológiai bélyegek alapján meg tudtuk állapítani (tejes: 116 db, ikrás: 189 db). A szilvásváradi tenyészállományból 75 különböző korú egyedből származó DNS mintával rendelkezünk, melyek közül 58 egyed ivarát (tejes: 31 db, ikrás: 27 db) tudtuk megállapítani a külső morfológiai bélyegek alapján.

PCR vizsgálataink az egyedek többségénél alátámasztotta a morfológiai jegyek alapján megállapított ivart, azonban számos esetben eltérés mutatkozott. Mivel a morfológiai bélyegek még ívási időben sem egyértelműek, ezért 60 db piaci méretű egyeden (tejes: 14 db, ikrás: 46 db) a halak boncolását és ivarszerveik szövet vizsgálatát is elvégeztük. Ebben az esetben az ivari markeres vizsgálat eredményei megegyeztek a szövet vizsgálatok eredményeivel.

Az eredményeink alátámasztják az sdY gén ivari markerként való használhatóságát a magyar sebes pisztráng állományok esetén. A PCR alapú teszt sokkal pontosabb a morfológia bélyegek alapján végzett szexálásnál. Ráadásul ezzel a módszerrel már a megtermékenyítést követően meg lehet állapítani az egyedek ivarát, segítségével lehetőség van „szuperhím” és ivarátfordított egyedek azonosítására, valamint egyivarú populációk létrehozására is.

 

A kutatást az OTKA 105393 és a Nemzeti Kiválóság Program 8526-5/2014/TUDPOL azonosító számú pályázata támogatja.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.