PONTY ÉS SÜGÉR ÁLLOMÁNYOK MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA

Kovács Balázs1, Balogh Erna1, Ősz Ágnes1, Keszte Szilvia1, Uri Csilla1, Bokor Zoltán1, Fodor Ferenc1,2, ifj. Radóczi János3, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2ÖKO 2000 Kft., Kiskunlacháza
3Szabolcsi Halászati Kft., Nyíregyháza

Kivonat

A megfelelő genetikai háttérrel rendelkező tenyészállományok kialakítását, vagy a meglevő állományok szelekcióját, frissítését és irányított keresztezését jelentős mértékben segíthetik a molekuláris genetikai markerekre alapozott vizsgálatok. Kutatási programunkban egy sügér és egy P34 ponty hibrid tenyészállományok mitokondriális genetikai vizsgálatát végezzük. A munka célja a hibrid előállításához szükséges amuri és európai vérvonalak megőrzése minél magasabb genetikai diverzitással, illetve a lehető legnagyobb diverzitású sügér tenyészállomány kialakítása.

A mitokondriális DNS anyai öröklődés menetet mutat, ezért a DNS szekvenálása kiválóan alkalmas a származás vonalak követésére. Az előkísérletek során a mitokonriális DNS három szakaszának alkalmazhatóságát vizsgáltuk összehasonlító elemzések során. Ez a három szekvencia a Cytokróm oxidáz I, a Cytokróm B and a Dloop (Kontroll-régió) szakaszok.

Az eredmények alapján a ponty esetében a Cytokróm oxidáz I szekvenciát elemezzük a vizsgálatink során, mivel ez alkalmas az amuri ponty tájfajta származási vonalának és változatosságának nyomon követésére. A vizsgálatokhoz az akasztói halgazdaságban fenntartott tenyészállomány 506 (278 tejes és 228 ikrás) egyedi azonosítóval megjelölt egyedének farok úszójából vettünk mintát.

A sügér esetében egy Kemecséről származó, szintén egyedileg jelölt sügér állományból (283 egyedet ) gyűjtöttünk mintákat. Mivel a Cytokróm B és a D-loop szekvenciák segítségével is sikerült különböző haplotípusokat elkülöníteni, ezek közül mi a D-loop szekvenciát elemezését választottuk a vizsgálatainkhoz.

Az előkísérlenek eredménye alapján a kiválasztott mitokondrális szekvencia vizsgálatok kiválóan alkalmasak a különböző haplotípusok elkülönítésére és az állományokban található anyai származási vonalak megőrzésére.

 

A munkánkat a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12-1-2013-0078), Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése c. projekt és a Nemzeti Kiválóság Program (8526-5/2014/TUDPOL) pályázata támogatta.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.