MIKRO-KAPSZULÁLT ÖSSZETETT TAKARMÁNYOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A PONTY LÁRVANEVELÉSBEN

Révész Norbert, Shivendra Kumar, Adorján Ágnes, Bogárné Csávás Katalin, Percze Vanda, Borné Papp Zsuzsanna, Jakabné Sándor Zsuzsanna

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A ponty lárvák intenzív nevelése során fontos szerepet tölt be a megfelelő táplálék összetétel megválasztása. Napjainkban olyan új száraztakarmány előállítási technikák állnak a rendelkezésünkre, melyekkel képesek lehetünk a hal növekedését felgyorsítani a szükséges tápanyagok biztosításával. A mikro-kapszulázott tápok segítségével kontrollálhatóvá válnak a bejuttatni kívánt mikroelemek, vitaminok. Figyelembe véve a bejuttatni kívánt tápanyagok stabilitásának, hozzáférhetőségének és a korai életszakaszban levő ponty lárvák kifejletlen emésztőrendszere által okozott nehézségeket, célszerű egy megfelelő etetési stratégia kidolgozása Jelen kísérletben a frissen kelt, 3 napos táplálkozó ponty lárváknál vizsgáltuk a tápra szoktatást, melynek során az élőtáplálékot és a száraztakarmányt különböző időtartamig alkalmaztuk. A kísérleti tápunk 100 mg/kg C-vitamint, valamint 250 mg/kg E-vitamint tartalmazott mikro-kapuszált formában. A 24 napos etetési kísérlet során az egyes csoportok 0, 6, 8, 12 napig kaptak élőtáplálékot, majd négy, illetve két napon keresztül kiegészítettük száraztakarmánnyal. Az átszoktatást követően a hátralévő szakaszban teljes egészében tápot adtunk, kivéve a kontroll csoportot, melynél a táp mellett továbbra is élő táplálékot biztosítottunk A kísérlet zárásakor meghatároztuk a lárvák C, B és E vitamin tartalmát HPLC módszer segítségével, valamint nyersfehérje és zsírsav tartalmat mértük. Az etetési kísérlet után zsúfoltsági stressz kísérletet végeztünk, ahol vizsgáltuk az antioxidáns vitamin státusz alakulását.

A növekedési mutatók az elvártnak megfelelően alakultak, a leghosszabb ideig tartó élőtáplálék forrás mellett a legjobb növekedési ráta és megmaradás volt tapasztalható. A leggyengébb túlélés, 58% a „tápos” csoportnál volt, mely az első harmad után kezdett drasztikusan csökkeni. A legmagasabb C-vitamin szintet a végig Artémia-t is fogyasztó csoport esetében mértünk (420 μg/g d.w.), de a többi csoportnál is jelentős ellátottság volt kimutatható. B1 és B6 vitaminok mennyisége szignifikáns különbséget nem mutatott a csoportok között. Stressz hatására a C-vitamintartalom hasonló mértékben és igen alacsony szintre csökkent mindegyik csoport esetében. Stressz kísérlet alatt és után elhullást nem tapasztaltunk.

Az eddigi eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a gyengébb növekedés és Cvitamin ellátottság mellett is a három hetes hallárvák jól „viselték” a stressz állapotot. Ennek tükrében a 6 napig tartó élő táplálékkal történő etetés is elegendő lehet a tápra szoktatást megelőzően a későbbi életképes ivadék előállításához. A kísérletek folytatásában további tápanyag beviteli eljárásokat tervezünk tesztelni a recirkulációs rendszerben tenyésztett halfajok lárvaneveléséhez.

 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az ARRAINA (FP7-288895) és az AQUAREDPOT (FP7316266) projektek anyagi támogatásáért.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.