LEBEGŐANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁGA LÉTESÍTETT VIZES ÉLŐHELYEKEN

Tóth Flórián, Nagy Zoltán, Berzi-Nagy László, Gál Dénes, Kerepeczki Éva

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A létesített vizes élőhelyek alkalmasak különböző eredetű mezőgazdasági elfolyóvizek tisztítására, különös tekintettel a lebegőanyag eltávolítására. A vizsgálat alatt alkalmazott létesített vizes élőhelyi vízkezelő rendszer kialakítása a HAKI Belső telepén történt 2000-ben. A rendszer egységei egyenként 2500 m2 területűek, melyek közül kettő stabilizációs tóként (W1-W2), egy közönséges nád (W3) (Phragmites australis), és egy gyékény (W4) (Typha spp.) dominanciájú vízinövényes tóként funkcionál. 2014-ben egy intenzív, afrikai harcsanevelő (Clarias gariepinus) telep elfolyóvizének (600 m3/nap) lebegőanyag-tartalom változását vizsgáltuk a rendszeren való áthaladás során. A korábbi évektől eltérően 2014-ben a rendszer megszakítás nélkül üzemelt. Vízmintavétel havi rendszerességgel történt mind a vízkezelő rendszer egységeiből, mind a halnevelő telep elfolyóvizéből. A koncentrációváltozásokat tekintve az összes lebegőanyag esetében egyedileg a sorba kapcsolt W1 stabilizációs tó 53, a W2 további 11, a két, párhuzamos, vízi makrofitákkal telepített tó további 24 %-kal járult hozzá átlagosan az eltávolítási hatékonysághoz. A szerves lebegőanyagok koncentrációja az első tóegységben 48, a másodikban 28, míg a vízinövényes tavakban átlagosan 14 %-kal csökkent. A koncentrációértékek és a mért víztérfogatok alapján a vízkezelő rendszerbe 2014-ben 18,3 t összes lebegőanyag került, ebből 16,4 t/ha tömeget távolított el a rendszer, a szerves lebegőanyag éves mennyisége 14,2 t volt, mely 12,8 t/ha-ral csökkent a vizes élőhelyi rendszeren áthaladva. Összességében megállapíthatjuk, hogy a létesített vizes élőhelyi rendszer eltávolítási hatékonysága a lebegőanyagok tekintetében megközelítette a 90%-ot, ezért a technológia ajánlott magas formált tápanyagkoncentrációjú vizek kezelésére.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.