Krónikus citosztatikum kezelés hatása a zebradánió (Danio rerio) növekedésére és egyes alaktényezőjére

Appl Ádám János, Staszny Ádám, Kovács Róbert, Csenki Zsolt, Bakos Katalin, Gazsi Gyöngyi, Kövesi Judit, Ferincz Árpád, Csepeli Andrea, Horváth Ákos, Urbányi Béla

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A napjainkban folyamatosan bővülő gyógyszerpiacon egyre több hatóanyag kerül forgalomba. A növekvő lakossági felhasználással párhuzamosan a szennyvizeken keresztül a természetes vizeinkbe jutó hatóanyag-maradványok mennyisége is nő. Ezen gyógyszerek nagy részének nem ismerjük pontosan a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatását, illetve környezeti koncentrációjuk jellemzően alacsony, ezért a klasszikus ökotoxikológiai tesztek érzékenysége sok esetben nem elégséges valódi kockázatuk elemzésére. Vizsgálatunkban két gyakran használt daganatellenes gyógyszernek, az 5fluorouracilnak (5-FU) és az imatinibnek teszteltük potenciális toxikus hatásának kimutathatóságát zebradánió pikkelyen, alternatív geometriai morfometriai módszerrel.

Mindkét szer hatását kétgenerációs krónikus halteszttel vizsgáltuk, 10 ng/l, 1 ěg/l és 100 μg/l-es koncentrációkban. A kezelt halak testhosszát, testtömegét valamint kondíció faktorát vetettük össze a morfometriai eredményekkel.

A morfometriai vizsgálatokhoz az egyedek testének meghatározott részéről távolítottunk el pikkelyeket, melyeken digitalizálásuk után 7 fix mérőpontot vettünk fel. Az így nyert pontokon Prokrusztész-illesztést végeztünk, ezek után regressziót hajtottunk végre a Prokrusztész-koordinátákra és a centroidok logaritmusára. A további statisztikai elemzést pedig a regresszió reziduálisával végeztük. Annak kiderítésére, hogy kimutatható-e a szerek hatása a zebradánió pikkelyek alakváltozásából, kanonikus variancia-analízist (CVA) valamint funkcionális diszkriminancia-elemzést (DFA) végeztünk.

Míg a testparaméterek tekintetében az 5-FU-nál csak a testtömeg esetében találtunk szignifikáns eltérést a kontroll és a kezelések között, addig a morfometrai vizsgálatok segítségével szignifikáns különbséget tudtunk kimutatni a kontroll és a 1 μg/l, illetve a kontroll és a 100 μg/l-es koncentrációkból, az imatinibnél pedig trendszerű alakváltozást figyeltünk meg minden koncentrációnál.

Mindenezek alapján feltételezhető, hogy a pikkelyek geometriai morfometriával történő vizsgálata egy kellőképp érzékeny, a kismértékű hatások kimutatására is alkalmas módszer lehet a jövőben.

 

Kutatásainkat az alábbi pályázatok támogatták: KTIA-AIK-12-1-2013-0017, KTIA-KMR-12-1-20120221, 8526-5/2014/TUDPOL.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.