Hazai halakból izolált Flavobacterium johnsoniae törzsek antibiotikum rezisztenciája

Varga Zsuzsanna1, Sellyei Boglárka1, Paulus Petra2, Papp Melitta2, Molnár Kálmán1, Székely Csaba1

1MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma

Kivonat

Az elmúlt évben célul tűztük ki a hazai természetes vizek Flavobacterium columnare fertőzöttségének felmérését. A Bader és mtsai. által a 16S rRNS génre tervezett (2003) F. columnare fajspecifikus PCR eljárás 25 izolátumot azonosított, amelyek PCR-RFLP alapú genomtípusa eltért a korábban Darwish és mtsai.(2005) által kimutatott F. columnare törzsekre jellemző mintázatoktól.

A 16S rRNS gén 1500 bp nagyságú fragmentjének szekvenálása 23 törzset a F. columnare-hoz genetikailag közelálló F. johnsoniae törzzsel azonosított (97-99 %), míg a fennmaradó 2 izolátum egyike a Chryseobacterium piscium-nak bizonyult (99%), a másik pedig egyéb Chryseobacterium sp. törzsekkel mutatott rokonságot.

A törzsek antibiotikum érzékenységét korong diffúziós módszerrel — a gyakorlatban is alkalmazott és irodalmi háttér adatokkal is rendelkező — 10 antimikrobiális szer felhasználásával (ampicillin, kloramfenikol, kotrimoxazol, enrofloxacin, eritromicin, florfenicol, furazolidon, gentamicin, oxitetraciklin, polymyxin B) vizsgáltuk. Annak ellenére, hogy jelenleg nincsenek elfogadott rezisztencia határértékek a Flavobacterium fajok korong diffúziós eljárással meghatározott antibiotikum érzékenységének minősítéséhez, a bírálat nem jelentett gondot, mert az oxitetraciklin és a florfenikol kivételével a törzsek egyes antibiotikumok elleni rezisztenciája minimális érzékenységi zóna megjelenése nélküli abszolút rezisztenciaként mutatkozott meg. Minden törzs multirezisztensnek bizonyult, nevezetesen a vizsgált antibiotikumok közül legalább 4 hatástalan volt az egyes törzsekre. Valamennyi törzs rezisztenciát mutatott az ampicillinnel és a Polymyxin B-vel szemben. A kotrimoxazol a F. johnsoniae törzsekre bizonyult hatástalannak, miközben a Chryseobacterium törzsek érzékenyek voltak rá. Gentamicinre is csupán 1-1 F. johnsoniae és Chryseobacterium törzset találtunk érzékenynek. Nagyfokú rezisztencia volt kimutatható a kloramfenikollal (19) és az oxitetraciklinnel (17) szemben. A 4 hatékony antibiotikum közül az eritromicin 22, az enrofloxacin 21, a furazolidon 19, míg a flórfenikol esetén 17 törzsnél jelentkezett számottevő érzékenységi zóna.

A vizsgált törzseknél tapasztalt nagyfokú multirezisztencia aggasztó előjele az esetleges gyógykezelések hatástalanságának, valamint annak, hogy e törzsek a horizontálisan terjedő rezisztencia gének hatékony forrásaiként szerepet játszhatnak a pathogén baktériumoknál tapasztalható egyre fokozódó antibiotikum rezisztencia kialakulásában, csökkentve ezzel a hatékony antibiotikum kezelést lehetővé tevő szerek számát.

 

Támogatás: KTIA-AIK-12-1-2013-0017. sz., OTKA PD 101091. és az OTKA K 100132. sz. szerződések, valamint Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Sellyei).

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.