Halastavak vizüket befogadó kis vízfolyásokra gyakorolt hatásainak bemutatása a balatoni befolyók példáján

Takács Péter, Vitál Zoltán, Mozsár Attila, Horváth Hajnalka, Boros Emil, Présing Mátyás

MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany

Kivonat

Nemzeti Vízstratégia tervezete szerint az aszálykárok megelőzése érdekében a vízvisszatartást egyebek mellett sík- és dombvidéki tározók építésével fogják megoldani; mely tározók többcélú hasznosításával lehetőség nyílik a környezettudatos halgazdálkodásra is. A tervek szerint a tározók kialakítására a környezet- és természetvédelmi igényeinek megfelelően fog sor kerülni. „Valamennyi új tározót tájba illesztve, ún. „zöld” tározóként kell megépíteni, az ésszerű vízhasználat és az üzemelési konfliktusok csökkentése érdekében a jó halászati és horgászati gyakorlat alkalmazási módszertanának és működtetési feltételeinek egyidejű kidolgozásával.” Azonban csak kevés és ellentmondásos információ áll rendelkezésre arról, hogy a halastavak jelenlegi üzemrendje mennyire felel meg a környezet- és természetvédelem elvárásainak. A tavak hatásainak megítélése napjainkban is sokrétű. Így sokak szerint a halastavak nemhogy rontanák, de egyenesen javítják a befogadóik vízminőségét. Jelen munkánkban bemutatjuk a Balaton vízgyűjtőjén található néhány halastó és tórendszer fel- és alvizén végzett rövidtávú (24 órás) és közepes távú (évszakos) fizikai és vízkémiai vizsgálatsorozataink eredményeit, valamint bizonyos halastavak befogadóik halállományaira gyakorolt hatásait.

Eredményeink alapján elmondható, hogy a vizsgált tavak és tórendszerek főleg a nyári és őszi időszakban erőteljesen megváltoztatják a befogadó vízjárását és azok fizikai és kémiai viszonyait is. S ezen hatások erőssége összefügg a tavak használati módjával, illetve mértéke erősen korrelál a tavak területével. A befogadó alvizi szakaszain élő halállományaiban több a nem őshonos faunaelem, illetve az állományok faji összetétele is sokkal változékonyabb, mint a felvízi, vagy olyan vízfolyás szakaszokon amelyek nem halastó közelében találhatók. Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a vizsgált halastavaknál alkalmazott jelenlegi üzemrend az említett okok miatt nem minden tekintetben felel meg a környezet- és természetvédelem igényeinek. De példákkal bizonyítható, hogy az üzemrendben eszközölt változtatásokkal (és egy kicsit több odafigyeléssel), jelentősen mérsékelni lehet halastavak a befogadók vízminőségére és élővilágára gyakorolt negatív hatásait.

 

Munkánkat a TAMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038 azonosítójú pályázat támogatta.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.