Gének kifejeződésének vizsgálata pontyivadékokban különböző takarmányok alkalmazásának hatására

J. Sándor Zsuzsanna1, Shivendra Kumar1, Adorján Ágnes1, Percze Vanda1, Dankó István2, Puskás László3

1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet, Szarvas
2Aranykárász BT, Szarvas

3Avidin Ltd, Szeged

Kivonat

Kísérletünkben két különböző fehérje eredetű és olaj tartalmú összetett takarmányt teszteltünk egy nyaras ponty ivadékok tavi nevelése során. Kontroll csoportnak a hagyományos tavi takarmányozási gabona alapú technológiát alkalmaztuk. A tenyészidő közepén a különböző környezetben nevelt halakból tavanként 5 egyedből különböző szerveket izoláltunk genomikai (vér, kopoltyú) mérésekre, valamint egész test, filé, máj és kopoltyú mintákat gyűjtöttünk biokémiai vizsgálatokra. Célunk olyan lipidanyagcserével, immunfolyamatokkal és oxidatív stresszel kapcsolatos gének expressziós vizsgálata, amelyek a különböző tápok által kifejtett hatással korreláltatható, és amelynek segítségével esetleg olyan génmarkereket tudunk azonosítani, amelyek kapcsolatba hozhatók a halak táplálék feldolgozásával, a takarmányok hatásosságával. A génexpressziós változásokat nagy áteresztőképességű nanokapilláris valós-idejű, kvantitatív PCR (HTS-QPCR) technikával detektáltuk. A zsírsav összetétel meghatározásra gázkromatográfiás eljárást használtunk.

A vér és kopoltyú minták zsírsav anyagcserével és az antioxidáns rendszerrel kapcsolatos gének kifejeződésének eredményei a következőképpen foglalhatók össze. A vérben az ATP2A2A génje indukciót mutatott a növényi olajjal etetett mintában mind a kontroll, mind a halolajjal etetett mintákhoz képest. Hasonló változást tapasztaltunk mind a vérben, mind a kopoltyúban az UCP2 génben és a kopoltyúban a CYP1C metabolizmusban szerepet játszó génben. A VLDLR gén növekedett kifejeződést okozott a kopoltyúban a növényi olajos csoportban. Szintén a kopoltyúban csökkent kifejeződést detektáltunk az oxidációs folyamatokban szerepet játszó GLRX2 génben, és az immunfolyamatokkal korrelálható IL1B és MHCIIDA génekben is. Hasonlóan a kopoltyúban szignifikánsan csökkent kifejeződést mértünk az ELF1A zsírsav anyagcserét jellemző génben. A halolajjal etetett állatok vérében csökkent kifejeződését tapasztaltuk az immunfolyamatokkal kapcsolatba hozható IL1-R1 és iNOS gének esetében. Ezen gének szintje a növényi táp hatására nem változott. Érdekes módon az IL1-R1 gén szintje ellentétesen viselkedett a kopoltyúban, ott a halolajjal etetett állatok mintáiban fokozott szintet találtunk.

Az egyes szövetek zsírsav összetétele korrelációt mutat a fent említett gének kifejeződésével. A növényes táppal etetett csoportnál a vérben az ELF1A és EST3076 géneknél detektáltunk pozitív kifejeződést a kontroll csoport szintjéhez képest, ami összefügg a májban mért magasabb PUFA tartalommal. A kopoltyú esetében a negatív kifejeződés nem hozható kapcsolatba a kopoltyú zsírsav összetételével, és ugyanakkor különbség sem látható az egyes csoportok zsírsav profilja között. A relatív génkifejeződési értékekből arra következtethetünk, hogy számos gén aktivitása eltérően reagált a vérben és a kopoltyúban ugyanolyan kezelés hatására, de markerként is felfogható géneket találtunk a különböző kezelésekkel kapcsolatban. Így a hipoxia adaptációban résztvevő HIF1 és az immunfolyamatokban résztvevő IL1-R1 és iNOS gének a halolajos csoportnak a kontrollhoz képest történő relatív csökkent szintjét tudtuk megfigyelni. Összességében elmondható, hogy az alkalmazott takarmányok összetételével összefüggésben a vizsgált 54 génből 24 gén esetében találtunk pozitív vagy negatív kifejeződést a csoportok között.

 

A vizsgálatok az ARRAINA (FP7-288895) és az AQUAREDPOT (FP7-316266) projektek anyagi támogatásával valósultak meg.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.