BRONOPOL-KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HÁROM SAPROLEGNIA FAJ NÖVEKEDÉSÉRE

Guti Csaba Ferenc, Hoitsy Márton, Fosztó Szabolcs, Rigler Eszter, Eszterbauer Edit

MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest

Kivonat

Korábban, a halgazdaságokban ikrakezelés céljára rutinszerűen alkalmazott malachitzöld használatát étkezési célra tenyésztett halakon 2000-ben betiltották az Európai Unióban. Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2003. szeptember 17-én, Brüsszelben tartott ülésén kifejtette álláspontját a malachitzöld ikrán történő alkalmazásának jogi megítéléséről. A farmakológiai hatóanyag a 37/2010/EU (korábban 2377/90/EGK) rendelet mellékletének 1. táblázatában nem szerepel és ikrapenész elleni kezelést követően a malachitzöld vagy annak derivátuma – ha kimutathatatlan mennyiségben is – a halból készült élelmiszerben előfordulhat, ezért használata illegális. Továbbá rámutattak, hogy egy alternatív kezelőszer, a bronopol (2bromo-2-nitropropán-1,3-diol) elérhető ikrakezelés céljára.

Kutatásunk során ennek az ikrakezelésre potenciálisan alkalmazható vegyületnek Saprolegnia fajok növekedésére gyakorolt hatását vizsgáltuk. Kísérleteinkben a penészes ikrákat Saprolegnia fajokkal átszövetett steril kendermagokkal modelleztük. Az így előkészített kendermagokat a keltetőházi fertőtlenítés gyakorlatát figyelembe véve 50 ppm koncentrációjú bronopol-oldatba helyeztük 40 percre, majd tiszta vizes öblítést követően növekedési erélyüket táptalajra helyezve értékeltük. A kísérlet kontrolljaként használt kendermagokat azonos módon kezeltük, a kezelőszer elhagyásával. A kezelt és kontroll csoportok összehasonlításával vizsgáltuk a szer gombafonalakra gyakorolt károsító, növekedést gátló hatását. Emellett vizsgáltuk a bronopol hatását 20 ppm koncentrációban a táptalajba keverve is.

A rövid idejű bronopolos kezelés nem veti vissza a hifák növekedését olyan mértékben, mint a malachitzöld. Táptalajba keverve azonban lassítja a gombafonalak növekedését, fajonként eltérő mértékben. A bronopolt tartalmazó táptalajra oltott Saprolegnia parasitica fajú gombák számottevően ellenállóbbnak bizonyultak, mint a S. ferax vagy a S. australis. Eredményeink és szakirodalmi adatok alapján arra következtethetünk, hogy a bronopol fungisztatikus hatása csak addig jelentős, míg az ikrák vizében jelen van. Miután a keltetőedényekből a vízátfolyás következtében kimosódik, a Saprolegnia fajok visszanyerhetik növekedési és sporuláló képességüket. Ebből adódóan az ikrapenész sikeres visszaszorításához napi rendszerességű kezelésre van szükség.

 

Munkánkat a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12-1-2013-0078), „Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése“ c. projekt támogatta.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.