AFLATOXIN MÉRGEZÉS-SPECIFIKUS MARKER GÉNEK KVANTITATÍV PCR ALAPÚ AZONOSÍTÁSA ZEBRADÁNIÓ LÁRVÁKBAN

Ráth Szilvia1, Dorogi Viktória1, Garai Edina1, Csenki Zsolt1, Kriszt Balázs2, Cserháti Mátyás2, Risa Anita2, Háhn Judit2, Reining Márta1, Bokor Zoltán1, Hegyi Árpád1, Balogh Erna1, Appl Ádám János1, Kovács Róbert1, Kövesi Judit1, Csepeli Andrea1, Gazsi Gyöngyi1, Bakos Katalin1, Kovács Róbert1, Ferincz Árpád1, Czimmerer Zsolt1, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A mikotoxinok csoportjába tartozó aflatoxinok az Aspergillus flavus és Aspergillus parasiticus fonalas gombák szaporodása közben termelődő másodlagos anyagcseretermékek, melyek toxikus hatásukat számos különböző biokémiai útvonal befolyásolásán keresztül fejtik ki. Mezőgazdasági jelentőségüket a szennyezett takarmánnyal a haszonállatok szervezetébe kerülő aflatoxinok tömeges elhullást kiváltó hatása adja, melynek hátterében főként akut májgyulladás és májdaganatok kialakulása áll.

Munkacsoportunk célja egy, a biológiai minták zebradánió embrió szikzacskójába történő injektálásán alapuló vizsgálati rendszer kidolgozása, mellyel hatékonyan tesztelhető a vizsgált minták aflatoxin tartalmának toxikus hatása. Munkánk során olyan géneket kívántunk azonosítani, melyek kifejeződésének változása a zebradánió lárvában korrelál a szikzacskóba injektált aflatoxin mennyiségével, ezáltal a későbbiekben biomarkerként jól alkalmazható.

Az első lépésben a szakirodalom alapján kiválasztottunk nyolc olyan gént, melyek különböző állati szövetekben aflatoxin mérgezés hatására eltérő kifejeződést mutattak, valamint a zebradánió embrionális fejlődése során kifejeződtek. A kiválasztott gének közt egyaránt megtalálhatóak voltak a lipid anyagcsere, a sejtciklus, a toxikus szabadgyökök elleni védekezés és a programozott sejthalál szabályozásában résztvevő gének. Előkísérleteink során a kiválasztott nyolc gén kifejeződését kvantitatív PCR alkalmazásával vizsgáltuk különböző mennyiségű aflatoxinnal injektált zebradánió embriókból származó RNS mintákban. Eredményeink alapján azonban megállapítható, hogy a kiválasztott gének egyike sem alkalmazható hatékony aflatoxin mérgezésspecifikus markerként az általunk használt vizsgálati rendszerben.

 

A munkát a 8526-5/2014/TUDPOL, MÖB-DAAD 65134, KTIA-AIK-12-1-2013-0017 és a VKSZ_12-12013-0078 pályázatok támogatták.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.