AEROMONAS VERONII KOMPLEXBE TARTOZÓ TÖRZSEK FILOGENETIKAI JELLEMZÉSE ÉS VIRULENCIA GÉNJEINEK EPIDEMIOLÓGIAI ELEMZÉSE

Sellyei Boglárka1, Varga Zsuzsanna1, Paulus Petra2, Papp Melitta2, Molnár Kálmán1, Székely Csaba1

1MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest

2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma

Kivonat

Az Aeromonas fajok világszerte a vizi környezetek állandó tagjai. A mozgó, mezofil fajok többségét fakultatív patogénként tartjuk számon, ám egyre nagyobb azon esetek száma, amelyekben hal- és emberi megbetegedésekből egyaránt elsődleges, vagy egyedüli kórokozóként kerülnek izolálásra. A mozgó Aeromonas fajokat a nemzetségen belül három nagyobb csoportra oszjuk. Közülük az A. veronii komplex tagjai (A. veronii és a korábbi A. ichthismia, A. culicicola, valamint az A. sobria, A. allosaccharophila, és az A. jandaei) rendelkeznek a legszélesebb gazda- és virulencia spektrummal.

Vizsgálatainkban a természetes vizekben és tógazdaságokban előforduló fekélyes bőrgyulladásos megbetegedések során izolált A. veronii komplexhez tartozó törzseink részletes filogenetikai vizsgálatát végeztűk el, valamint felmértük az egyes virulencia tényezők megoszlását. Ennek során több háztartási fehérjét kódoló gén (I típusú dajkafehérje, DNS giráz α, és β-alegység fehérje, DNS-függő RNS polimeráz β-alegység fehérje, hősokk fehérje 40) szekvencia analízise során alcsoportokat különítettünk el, melyeken belül vizsgáltuk az inváziós képességben szerepet játszó, főként enzim jellegű molekulák (glicerofoszfolipid-koleszterol transzferáz, laterális flagella, lipáz, nukleáz, szerin proteáz) és toxinok (entero-, hemolítikus toxinok) előfordulását.

A két eltérő megközelítésből eredő összefüggés jelentőségét a törzsek kórokozó képességében további vizsgálatok, egyfelől enzimaktivítási tesztek, másfelől in vitro kísérletek lesznek hivatottak igazolni. Ennek érdekében mind halakon, mind más potenciális gazdafajokon fertőzési kísérleteket kívánunk végezni.

 

Támogatás: KTIA-AIK-12-1-2013-0017. sz., OTKA PD 101091. és az OTKA K 100132. sz. szerződések, valamint Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Sellyei).

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.