ZEBRADÁNIÓ (DANIORERIO) GINOGENEZIS INTERSPECIFIKUS MÉLYHŰTÖTT SPERMÁVAL

Kovács Balázs1, Bercsényi Miklós2, Csenki Zsolt1, Bakos Katalin1, Kovács Róbert1, Csepeli Andrea1, Németh Sándor2, Uri Csilla1, Bokor Zoltán1, Bernáth Gergely1, Horváth Ákos1, Urbányi Béla1, Orbán László3

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és ÁllattenyésztéstaniTanszék, Állattan és Akvakultúra Csoport, Keszthely
3Reproductive Genomics Group, Temasek Life SciencesLaboratory, Singapore

Kivonat

Sikeresen hoztunk létre interspecifikus ginogenzissel zebradánió utódokat egy genetikailag homogén vonal kialakításához. A zebradánió ikrákat gamma-sugárzással inaktivált genomú ponty és aranyhal spermával termékenyítettük. Ezt követően az embriók diploid állapotának helyreállításához az első sejtosztódást hősokkal gátoltuk a Streisinger és munkatársai (1981) által kidolgozott protokoll szerint (2 perc 42,5 oC, a megtermékenyítést követő 13. perctől). A kísérletekhez több mint 110 db AB vonalból származó ikrás egyedet használtunk fel, amelyektől az ikrát (egyedenként megközelítőleg 200 db) altatásban, kíméletes fejéssel nyertük, az egyedek elpusztítása nélkül. A megtermékenyítést és hősokkot követően a túlélő embriók aránya várakozásainknak megfelelően 1% alatt maradt. A haploid, illetve hibrid egyedek elpusztultak, és csak azok a diploid egyedek maradtak életben, amelyeknél az első sejtosztódás gátlása sikeres volt. A több mint 18000 ikrából mindössze 184 lárva kelt ki. Azonban ezek nagy része későbbi fejlődési stádiumban, különböző fejlődési rendellenességek következtében elpusztult. Mindössze 14 egyedet sikerült felnevelni. A kifejlett egyedek közül 4 hím és egy ikrás fenotípusú egyed nem szaporodott, míg 7 tejes és 2 ikrás egyed szaporodóképesnek bizonyult. E csoportban testvérkeresztezésekkel megkezdtük az F1 generáció létrehozását. Eddig 46 F1 egyed érte el az ivarérés közeli állapotot. Várakozásainktól eltérően azonban erős ivareltolódás figyelhető megaz F1 generációban. Mindössze 2 tejes (~4%) fenotípusú egyed van az állományban, ami nagy valószínűséggel a zebradániónál feltételezett multi-kromoszómális ivardeterminációval magyarázható, azonban ennek további vizsgálata szükséges.

Jelenlegi ismereteink szerint ez az első sikeres interspecifikus ginogenezis mélyhűtött spermával zebradánión, amely élő utódokat eredményezett.

 

A munka OTKA (105393) és KTIA-AIK-12-1-2012-0010 pályázatok támogatásával valósult meg.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.