Különböző takarmányon nevelt pontyivadékok növekedésének és testösszetételének vizsgálata

J. Sándor Zsuzsanna1, Adorján Ágnes1, Feledi Tibor1, Percze Vanda,1 Dankó István2, Rónyai András1, Csengeri István1

1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas
2Aranykárász Bt, Szarvas

Kivonat

Az Arraina EU FP 7 projekt (Advanced Research Initiatives for Nutrition & Aquaculture) keretében vizsgáljuk a növényi alapú takarmányok hosszú távú hatásait a hal növekedésére, szaporodására, ellenálló képességére, anyagcsere folyamataira és a halhús minőségre. A projekt első évében három különböző takarmányon (mérsékelt halliszt-halolaj tartalmú táp, növényi fehérje-növényi olaj tartalmú táp és búza) készítettük fel az anyajelölteket, majd a második évben szaporítottunk csoportonként 3-3 jelöltet. Az előnevelés során kiegészítő takarmányozást nem folytattunk. Az utódok nevelésénél hasonló módon alakítottuk ki a csoportokat, a megfelelő anyából származó utódokat hasonló nevelő táppal etettük. Utónevelésre 6 darab 1700 m2-es tavat használtunk, ahol a népesítési sűrűség 20000 db/ha volt. A kihelyezett előneveltek testtömegei 0,66±0,09 g (kontroll), 0,66±0,11 g (növényi) és 0,78±0,2 g (halolajos) voltak. A takarmányok összetétele a következő volt: 1. FM-FO: 16 % halliszt, 1,65% halolaj, valamint 2. PM-PO: növényi fehérjék és 2,15 % lenolaj, megegyező fehérje és energia tartalommal. Kontrollként a hagyományosan alkalmazott, gabonaféléken alapuló takarmányt használtunk. Kiegészítésképpen a tavakat 2 alkalommal trágyáztuk (1 és 1,7 tonna/hektár) a nevelési időszak során, mely 136 napig tartott. Hetente végeztünk ellenőrző méréseket 50 db hal/tó esetében, melynek segítségével számoltuk a heti takarmánymennyiséget. A napi kijuttatott takarmányadag MTT = 1,5 - 3,2% között volt, melyet heti rendszerességgel számoltunk. Próbahalászatot havonta végeztünk, melynek során halmintákat gyűjtöttünk testösszetétel és a zsírsav anyagcsere vizsgálatokhoz, valamint a tavak tápanyagforgalmának meghatározásához. A tavakat mesterségesen levegőztettük lapátos tavi levegőztetővel, valamint ellenőriztük heti két alkalommal az oldott oxigén tartalmát, melyet 80% szint felett tartottunk. A nevelési időszak alatt a tavak hőmérséklete 16-30 oC között változott. A tesztösszetétel vizsgálatához szabvány analitikai módszereket használtuk (AOAC). A zsírsavak mérését GC-FID készüléken, a mennyiségi értékelést a relativ reszponz faktor (RRF) segítségével moláris koncentrációk alapján végeztük Ackman and Sipos, (1964a; 1964b) módszere alapján végeztük.

A nevelési periódus befejeztével értékeltük a pontyivadék állomány technológiai paramétereit, melynek során megállapítottuk, hogy a legjobb technológiai paramétereket a halolajos csoport esetében találtuk, de szignifikáns különbség nem látható a növényi olajas csoporthoz képest a növekedés, túlélés és takarmányhasznosítás esetében. Az eredmények értékeléséhez és az összehasonlításhoz az egy-tényezős variancia analízist használtuk, az SPSS 13.0 for Windows statisztikai szoftver alkalmazásával. A testösszetétel vizsgálatok (nyerszsír és nyersfehérje tartalom) eredményei szignifikáns eltérést csak a kontroll csoporthoz képest mutatnak. A mért értékek mindegyik esetben a halolajos csoportnál a legmagasabbak. A hosszú szénláncú esszenciális zsírsavak közül a DHA és EPA értéke minden egyes mintavételnél szignifikánsan különbözött a másik két csoportól. A kontroll és a növényi csoport közel azonos mennyiségben tartalmazták ezeket a zsírsavakat. Az eredmények azt mutatják, hogy a halolaj és halliszt helyettesítése növényi alapanyagokkal és olajokkal lényegesen nem rontja a ponty ivadékék növekedési paramétereit tavi környezetben, de hosszú távon az esszenciális zsírsavak hiánya valószínűleg növekedési visszaesést fog okozni tavi körülmények között is. Az ivadékok nevelését a projekt időtartamában folytatjuk egészen ivarérésig.

 

A vizsgálatok az ARRAINA („Haladó kutatási kezdeményezés az akvakultúráért és a táplálkozásért”), EU FP 7, GA: 288925, (http://www.arraina.eu/) és NFÜ BONUS-12 pályázatok támogatásával valósultak meg.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.