IVARSPECIFIKUS MARKEREK FEJLESZTÉSE MENYHAL (LOTA LOTA) FAJBAN FluoMEP MÓDSZERREL

Uri Csilla1, Bakos Katalin1, Daniel Zarski2, Bokor Zoltán1, Urbányi Béla1, Kovács Balázs1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Department of Lake and River Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Lengyelország

Kivonat

Vizsgálataink alanyává a menyhalat (Lota lota) választottuk annak ellenére, hogy hazánkban csekély gazdasági jelentőséggel bír. Úgy gondoljuk, ízletes, szálkamentes húsú halként több figyelmet érdemelne. Munkánk célja, hogy minél több információt szerezzünk a faj ivarát meghatározó genomi régiókról, az ott található génekről, azok szerepéről.

Vizsgálatainkhoz egy lengyelországi populációból gyűjtöttünk szexált farokúszó szövetmintákat (32 egyedtől). A szövetekből egy módosított fenol-kloroformos módszerrel tisztítottunk DNS-t, majd „bulk segregant analysis” alapú összehasonlító vizsgálatokhoz 7-9, azonos ivarhoz tarozó egyed DNS-mintájából ún. pool-okat (kevert csoportminta) képeztünk, 2 nő- és 2 hímivarú csoportot hozva így létre. Pool-onként a bemért DNS-oldatok koncentrációja azonos volt, így az egyes egyedek azonos mértékben járultak hozzá a csoportmintákhoz. Mivel a pool-okat az egyedek ivara alapján hoztuk létre, a vizsgálataink során a különböző ivarú csoportok között tapasztalt különbségek nagy valószínűséggel ivarhoz kapcsoltak.

A pool-ok közötti különbségek keresésére egy viszonylag új, PCR technikán alapuló módszert, a FluoMEP-et (Fluorescent Motif Enhanced Polymorphism) választottuk, ami a RAPD analízis egy módosított, nagy felbontású változata, és ötvözi a RAPD és az AFLP technikák előnyeit. Az eljárás genetikai markerek keresésére és genotipizálásra jól használható, lehetővé teszi olyan genomok vizsgálatát is, amelyekről előzetes információval nem rendelkezünk. Érzékenységét, előnyét mutatja, hogy már egy bázispáros különbség (SNP – Single Nucleotide Polymorphism) kimutatására is alkalmas lehet.

Ez idáig közel 60 primerkombinációt teszteltünk. A DNS fragmenteket fluoreszcensen (VIC) jelölt primerekkel amplifikáltuk, majd ezeket kapilláris gélelektroforézissel tettük láthatóvá (ABI-Prism 3130, Applied Biosystems). A genomok mintegy 11000 pontjának összehasonlító elemzését végeztük így el, és 9 lehetséges ivarspecifikus genetikai markert azonosítottunk. Ezen markerek további tesztelése folyamatban van.

 

A munka az OTKA (105393) támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.