„HALFAJOK VÉDELMÉT ELŐSEGÍTŐ CIVIL TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK MEGALAPOZÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

Sallai Zoltán1, Molnár Géza2

1Vaskos csabak Bt., Szarvas
2Herman Ottó Természetvédő Kör, Túrkeve

Kivonat

Természetes halfaunánk az évszázadok során jelentős változásokon ment keresztül. A korábban gyakori halfajok megritkultak, míg mások spontán terjeszkedés, betelepítés vagy behurcolás eredményeképpen elszaporodtak. Az őshonos halak védelme érdekében történő természetvédelmi beavatkozások nemcsak a késői visszacsatolások miatt problémásak, hanem mert a fajok állományvédelme a legtöbb esetben csak olyan koncepcionális vízgazdálkodási átalakításokkal lenne megvalósítható, amelyeknek nincs realitása.

Éppen ezért, ha a természetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000-es halfajok állományainak védelme érdekében kívánunk tenni, a leghatékonyabb tevékenység:

  • a szakmai ismeterretjesztés és nyomásgyakorlás, a fenntarhatóbb vízgazdálkodás megvalósításáért
  • és kommunikációs munka a halfajok ökológiai szerepéről, jelentőségéről, hogy minél több közvetlenül érintett személy (halász, horgász, helyi döntéshozók), aktívan részt vehessen a halfajok védelme érdekében.

Az őshonos halfajok és populációik védelmére azért van szükség, mert ritka természeti értékeket képviselnek, valamint a fajok egy része szűk elterjedéssel rendelkezik, vagy endemikus. Magyarországon jelenleg 3 ingola faj és 31 halfaj élvezi a természetvédelem oltalmát. A törvényi védelem azonban nem elegendő, biztosítani kell populációik fennmaradását, élő- és szaporodó helyeik, vándorlási útvonalaik, valamint vermelőhelyeik megóvásával és fennmaradásával. Ezért folyamatosan vizsgálnunk kell a halfajok elterjedését, ökológiai igényét, populációik változásait, és ehhez célszerű minél szélesebb körben bevonni a társadalmat. Ez pályázati tevékenységünk alapja, a pályázat keretében plakátok, promóciós anyagok, fajismereti füzetek összeállítását és kiadását vállaltuk.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.