AZ MCPB ÉS GLYPHOSATE GYOMIRTÓ SZEREK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA LEMNA MINOR VÍZI TESZTSZERVEZET FELHASZNÁLÁSÁVAL

Rafael Ildikó1, Báskay Imre2 és Bakonyi Gábor3

1NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, Szarvas
2NÉBiH NTAI Gödöllői Vízélettani Laboratórium, Gödöllő
3SZIE MKK, Állattudományi Alapok Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő

Kivonat

Az intenzív mezőgazdasági területekről bemosódó peszticidek a felszíni vizek vízminőség romlását, valamint a tápanyagok feldúsulását, a vizek eutrofizációját és a vegyi anyagok akkumulációját okozhatják. Emellett az ivóvízkészletekbe is bejuthatnak, illetve bekerülhetnek az élelmiszerláncba.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az MCPB (4-(4-klóro-2-metil-fenoxi)-vajsav) és Glyphosate (N-foszfonometil-glicin) gyomirtó szerek befolyásolják-e az apró békalencse (Lemna minor) növekedését. Az MCPB egy széles hatásspektrumú, kétszikűekre – pillangósok kivételével – specifikusan alkalmazható hormonhatású herbicid. Napjainkban már csak a konzervgyártás számára nagy területeken termesztett zöldborsó (Pisum sativum) gyomirtására engedélyezett. Azonban a borsó intenzíven öntözött kultúra, ami megnöveli az ilyen hatóanyaggal bíró készítmények kimosódásának veszélyét. A Glyphosate nem szelektív, totális herbicid, amelyet globálisan számos növénykultúrában széles körben alkalmaznak. Világszerte tekintélyes gazdasági jelentőséggel bír és bejut a vizekbe is.

A Lemna növekedésgátlási tesztet az OECD 221-es irányelve szerint végeztük. Ez a vizsgálati módszer lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a különböző anyagok milyen koncentrációban gyakorolnak toxikus hatást a tesztelt, Lemna nemzetséghez tartozó édesvízi növényekre. A vizsgálat végén meghatározásra kerül a békalencsék levélszáma és nedves levéltömege. Ezen mérési változók segítségével detektáltuk a fajlagos növekedési sebességet és a növekedési sebesség gátlásának értékeit.

A vizsgálat során kiderült, hogy az MCPB és Glyphosate gyomirtó szerek dózis-hatást mutattak a vizsgált koncentráció tartományban, azaz a Lemna minor levelek számbeli növekedését gátolták a vizsgálat során. A levelek tömege az alacsony koncentrációk esetében nőtt a magasabb dózisoknál pedig csökkent a kontrollhoz képest. A két herbicid eltérő hatása leginkább a levéltömeg növekedésében nyilvánult meg, mivel a Glyphosate intenzívebb serkentő és gátló hatással is bírt a vizsgálat során. A herbicidek csökkentették a békalencsék levélszámának növekedési sebességét. Ennek köszönhetően a növények lassabban nőttek és így több idő állt rendelkezésükre, hogy növeljék a levéltömeg gyarapításába fektetett energiájukat.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.