Idegenhonos halak ökológiai kockázatának elemzése: egy lehetséges eszköz, a FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) hazai alkalmazhatóságának tesztelése a Balaton-vízgyűjtőn

Ferincz Árpád1, Staszny Ádám2, Weiperth András3, Ács András1, Kováts Nóra1, Paulovits Gábor4

1Pannon Egyetem, Környezettudományi Intézet
2Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszék
3MTA ÖK Dunakutató Intézet
4MTA ÖK Balatoni Limnológia Intézet

Kivonat

Az idegenhonos és invazív halfajok általánosan negatív hatása a natív élőlényközösségekre közismert. Mind tudományos, mind döntéshozói szinten jogos az igény arra, hogy ezen hatás mértékét kvantifikáljuk és a különböző fajok között differenciáljuk. Erre a feladatra hazai viszonyok között is elkezdtük tesztelni a FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) algoritmust, melyet több országban is sikerrel alkalmaztak a közelmúltban. A Balaton-vízgyűjtőn előforduló idegenhonos fajok esetében elvégeztük az algoritmus szerinti pontozást, amelynek eredményeit recens (2011-es) relatív abundancia adatokkal validáltuk. Az eredmény kissé ellentmondásos, a FISK pontszámok és a regisztrált tömegesség adatok nem minden esetben mutatnak korrelációt. Ennek lehetséges okaként –többek között- az algoritmus térlépték- függőségét említhetjük.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.