Esszenciális zsírsav hiány okozta csökkent növekedés és ikratermelés ponty anyajelölteknél

Csengeri István1, Biró Janka1, Dankó István2, J. Sándor Zsuzsanna1, Feledi Tibor1, Szabó Tamás3, Rónyai András1

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Aranykárász Bt, Szarvas
3SZIE Hagazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A halak ivarsejt termelését számos tényező befolyásolja. Ismeretes, hogy az anyahalak takarmányozása jelentős hatást gyakorolhat a szaporodási mutatók alakulására (pl. Izquierdo et al., 2001). A hagyományos tógazdasági technológia alkalmazása során fellépő esszenciális zsírsav hiány kialakulását, - amely közvetlenül befolyásolhatja az ivarsejtek termelődését is – már többször megfigyelték hazánkban (pl. Csengeri, 1996). Jelen munkában a takarmányozás hatását vizsgáltuk ponty anyajelöltek növekedésére és ikratermelésére.

Az anyajelölteket három kisméretű tóban helyeztük el. A természetes táplálék mellett a halakat kétféle kísérleti táppal takarmányoztuk (1: mérsékelt mennyiségben hallisztet és halolajat tartalmazó táp, 2: növényi összetevőkön alapuló táp). A kontroll tóban a takarmányozás hagyományos tógazdasági technológia szerint történt. Az őszi lehalászás után mértük a halak testméret adatait és vizsgáltuk az ikra zsírsavösszetételét. A biometriai mutatókat Bakos és Gorda (2001) szerint határoztuk meg. A zsírsavösszetételt kapilláris gázkromatográfiával vizsgáltuk (Csengeri és mtsai, 2011).

Az esszenciális zsírsav hiányt jelző „Mead-sav” (20:3n-9) nagy egyedi szórást mutatott. A 20:3n-9/20:5n-3 arány és az arachidonsav (ARA) tartalom negatív, míg az EPA és DHA tartalom pozitív összefüggést mutatott a testsúllyal. A gonád súly és a gonád index (GSI), testmagasság és testszélesség esetében hasonló tendenciát figyeltünk meg. A Mead-sav EPA-hoz viszonyított aránya szinte az összes biometriai mutatóval korrelációt mutatott. A két kísérleti táppal etetett csoport nagyobb EPA és DHA, viszont kisebb ARA tartalommal bírt a kontroll csoporthoz képest. A Mead-sav aránya a kontroll csoportban 5-7-szeres volt a kísérleti tápokkal etetett csoportokhoz képest. Az esszenciális zsírsav hiány a kontroll csoportokban csökkent növekedést és ikratermelő képességet eredményezett, ami összefüggésben lehet a lefejhető ikra mennyiségének egyedi eltéréseivel is (Szabó és mtsai., 2000).

 

A vizsgálatokat az EU FP7-es ARRAINA projekt (GA:288925) támogatásával végeztük.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.