Az alkalmazott effektív mikroorganizmus (em) keverék hatásának vizsgálata a víz biológiai tulajdonságaira, valamint az üledék mennyiségére és minőségére

Mészáros Erika, Urbányi Béla, Bobák Gábor, Kulik Zoltán, Hegyi Árpád

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

Számos magyarországi halastó küzd a vastag üledékréteg problémájával, melynek számos káros hatása ismert a vízi ökoszisztémára. A felső, szerves anyagban gazdag lágy üledékréteg eltávolítására kétféle módszer terjed el: fizikai eltávolítás kotrással, és biológiai eltávolítás mikroorganizmusok alkalmazásával. Az utóbbi típusba tartozik a tavak bioremediációjára használt Effektív Mikroorganizmus (EMBio) nevű készítmény.

Kísérletünk fő célkitűzése volt, hogy megvizsgáljuk, milyen mértékben változik az üledék vastagsága, valamint az üledék szerves anyag koncentrációja a kezelések hatására. Fontosnak tartottuk azt is emellett, hogy milyen biológiai változások zajlanak le a tóvízben, ezért vizsgáltuk a tavakban a zooplankton szervezetek mennyiségi és minőségi alakulását, valamint a teljes-, és a cianobakteriális klorofill-a koncentrációkat.

Az üledék vastagsága a vizsgálati idő végére átlagosan 4,3 cm-rel csökkent a kezelt tóban, míg a kontroll tóban 3,8 cm-es növekedést regisztráltunk. Statisztikai analízisekkel (kétmintás „t” próba, egyszempontos varianciaanalízis) hasonlítottuk össze az egyes paramétereket a két tó között. A kezelt tóban statisztikailag igazolhatóan magasabb volt a zooplantkon nedves biomassza a kontroll tóhoz viszonyítva. A teljes-, valamint a cianobakteriális klorofill-a koncentrációk pedig a kontroll tóban voltak jelentősen magasabbak, mint a kezelt tóban.

A zooplankton nedves biomassza, a teljes-, és a cianobakteriális klorofill-a eredményeket főkomponens analízisnek is alávetettük. Ezzel a vizsgálattal jól el tudtuk különíteni a kísérletekben szereplő tavakat, a legnagyobb különbséget a zooplankton nedves biomassza és a cianobakeriális klorofill-a mutatta.

Az egy szezonon keresztül történő EM kezelés a kezelt tóra pozitív hatással volt, a magas zooplankton koncentráció bőséges táplálékot nyújtott a halak számára. A kontroll tóban viszont a magas cianobakteriális produkció labilis oxigénviszonyokat eredményezett.

 

A munkánk az Innocsekk plusz 2008 pályázati program (INNO-08-3-2009-0215) és a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-011 támogatásával készült.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.