Adatok a kárókatona állományviszonyairól és táplálkozásáról a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. halastavain

Tóth Norbert, Gyüre Péter, Juhász Péter, Juhász Lajos

Debreceni Egyetem, AGTC, MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék juhaszl@agr.unideb.hu

Kivonat

A kárókatona egyedszáma hazánkban a védelemnek köszönhetően az utóbbi két évtizedben jelentősen gyarapodott, ez a jelenség Európa számos területén is megfigyelhető. A megnövekedett állományú faj, szinte kizárólagos halfogyasztásával mind a természetes vizekben mind az intenzíven kezelt halastavakon egyaránt tetemes veszteségeket okozhat.

A fentiek ismeretében kutatásaink célját K+F együttműködés keretén belül egyrészt az jelentette, hogy az év minden időszakában pontos képet kapjunk a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. halastavain megfigyelhető és táplálkozó kárókatonákról. A monitoring rendszerű felméréseket 2012-ben kezdtük, néhány tóegységről egészen 2001-től rendelkezünk állományadatokról. A populáció létszámában egy tavaszi és őszi nagyobb csúcsot sikerült elkülönítenünk a legtöbb tóegység területén. Az év további részében főként a másodhasznosítású tavakon csoportosul több madár, ősszel a vonulás kezdetével, gyarapodó egyedszámmal jelentek meg a piaci és nyújtó tavakon.

A riasztási és gyérítési tevékenység során megkerült madarak begy- és gyomortartalom vizsgálatát is elvégeztük 2012. április és 2013. május között. A 253 megvizsgált madárból 91 egyedben sikerült egész halat, vagy valamilyen halmaradványt kimutatnunk. Az eredményekből kiderült, hogy legnagyobb arányban a ponty különböző típusait (tő-, nyurga-, pikkelyes-) fogyasztotta. Emellett további 8 faj jelenlétét sikerült igazolnunk a táplálék összetételében. Az elfogyasztott halak egyedi testtömege változatosan alakult. A legkisebb halegyedet egy 7 gr-os tükörponty ivadék, míg az általunk lemért legnagyobb tömegű halat egy 244 gr-os tükörponty képviselte. Az elfogyaszt halak átlagos testtömege 124,8 gr/minta volt. A legnagyobb teljes gyomortartalmat 540 gr-nak mértük.

Vizsgálataink eddigi részének fenntartása mellett tervezzük a mintaszám növelését, valamint a különféle vizuális és akusztikus riasztási módszerek tesztelést, mellyel a halak hatékony védelmét próbáljuk elősegíthető az intenzív rendszerű halastavakon.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.