A ponty telepítési stratégia és a horgászfogások kapcsolata a Balatonban: mikor, hová, hogyan és mekkora pontyot telepítsünk?

Turcsányi Béla1 és Specziár András2

1Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., 8600 Siófok, Horgony u. 1.
2MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

Kivonat

Magyarország fő horgászhala a ponty és így van ez a Balaton esetében is. Ugyanakkor, a ponty a jelenkor erősen módosított környezeti feltételei, a tenyésztett genetikai vonalak kedvezőtlen populációs hatása és az erős horgászati terheltség mellett már alig képes természetes szaporodásra. A balatoni horgászat így ma elképzelhetetlen az évi 250-350 tonna pontytelepítés nélkül. A pontytelepítések tovább nem fokozhatóak, erre se forrás, se nevelőtó terület nem vonható már be, illetve kérdéses, hogy a tó ökoszisztémája miként reagálna a még fokozottabb telepítésekre.

Felvetődik tehát a kérdés, hogyan növelhető a horgászati fogás a jelen telepítési kvóták mellett? E kérdés tisztázására 2010-ben egy átfogó jelöléses vizsgálatot végeztünk, amely során összesen 4500 db jelölt pontyot helyeztünk ki a Balatonba szimmetrikus kísérleti elrendezésben, összesen 36 telepítési variációt tesztelve (3 évszak, 3 vízterület, parti és nyíltvízi kihelyezés, illetve két méretcsoport). A telepítésektől számított két éven belül 787 (17,5%) ponty visszafogásáról kaptunk adatokat. Az eredmények szerint a tavaszi telepítés 1,7-szer, míg a nyári 2,5-ször nagyobb visszafogást eredményezett, mint az őszi telepítés. Kisebb előny mutatkozott az 500 g feletti tömeggel telepített halak javára az ennél kisebbekkel szemben, illetve a kihelyezési hely függvényében is volt némi variáció. Ugyanakkor, a visszafogási arány nem különbözött a parti és a nyíltvízi kihelyezés között. A visszafogások 88,6%-a az első évre esett, amely bizonyítja az extrém horgászati terheltséget.

A halak telepítést követő szétterjedése elsősorban a kihelyezés idejétől függött; az ősszel kihelyezett halak szinte a teljes tóban elterjedtek, míg a nyári telepítések visszafogása kis területre korlátozódott. A kihelyezett pontyok növekedése nagyon gyors volt, és nagyon szoros korrelációt mutatott a hő összeggel. Az eredmények tükrében jelentősen növelhetőnek véljük a pontytelepítések horgászati eredményességben mérhető hatásfokát, amely feltételeit előadásunkban részletesen tárgyaljuk.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.