A kor hatása a pikkely-alakra: Morfometriai vizsgálat ezüstkárászon

Staszny Ádám1, Ferincz Árpád2, Paulovits Gábor3, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Pannon Egyetem, Limnológia Tanszék, Veszprém
3MTA, Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany

Kivonat

A halpopulációk pikkely-alak alapján történő elkülönítésének lehetőségét többen bizonyították. Bár a befolyásoló tényezőkről még kevés információnk van, néhány olyan hatást már leírtak, ami hatást gyakorol a pikkely alakjára (pl. táplálék-mennyiség, táplálék-változás). Azt azonban eddig nem vizsgálták, hogy az egyes mintákban található egyedek koreloszlása befolyásolja-e, és ha igen, akkor hogyan a vizsgálat eredményét, vagyis a pikkely-alakot.

Munkánk során a Kis-Balatonból származó ezüstkárászok (Carassius gibelio) pikkelyeit soroltuk 7 korcsoportba (0+-6+) évgyűrűk alapján. Minden korcsoportba 20 egyed került. A pikkely-alakot geometriai morfometriai módszerekkel vizsgáltuk.

A hét előre meghatározott csoportból három, többé-kevésbé jól meghatározható osztályt tudtunk létrehozni. A juvenilis osztályt (0+-1+), az adult osztályt (3+-6+) és az átmeneti „subadult” osztályt (2+), mely pikkely-alak alapján az első kettő között, átmeneti alakkal rendelkezik.

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a pikkely-morfometriai vizsgálatok eredményére komoly befolyással lehet az egyes csoportokon belüli koreloszlás. Ezért fontos az ilyen jellegű vizsgálatok esetén a kor vizsgálata, a csoportok közti azonos koreloszlás biztosítása, illetve amennyiben ez nem kivitelezhető, úgy a kizárólag adult egyedek vizsgálatba való bevonása.

 

A projekt a "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" című, SH/4/8 regisztrációs számú Svájci Hozzájárulási Program támogatásával valósul meg.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.