A hazai angolna állományok szaporításának lehetőségei

Horváth László, Horváth Ákos, Urbányi Béla, Boltizár Ottó, Müller Tamás

Szent István Egyetem, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A katadrom európai angolna (Anguilla anguilla) állománya világszerte kritikus mértékben csökken. Az állományvesztésnek számos oka van/lehet (parazitózisok, túlhalászás, környezetszennyezések stb). Az érintett országok nagy erőfeszítéseket tesznek a faj indukált szaporításának kidolgozására.

A korábbi években a természetes vizeinkb telepített „vad” angolna állományok időközben kiöregedtek, állományuk napjainkban 20 évnél idősebb, többségükben nőivarú egyedből áll. A magas kort elérő angolnák zsírdepóiban tavi csúcsragadozóként, illetve a bentikus faunát zsákmányoló halfajként számos, a táplálékláncon tovahaladó vegyület halmozódhat fel, ahonnan a zsírlebontás fázisában ezek a toxikus ágensek visszakerülnek a keringésbe és az életfolyamatokat, köztük az érzékeny reproduktív folyamatokat károsíthatják. Agresszív zsírlebontás, illetve átépülés következik be a mesterséges hormonindukció hatására elinduló oogenezis során is. Ilyenkor fokozódik az ikrások intoxikációja, ami a szaporodási folyamat zavarait, végső esetben az egyedek pusztulását okozhatja.

Jelen előadásban arról a hipotézisről ejtünk szót, ami a keringésben lévő toxikus ágensek eltávolítására nyújt elméleti lehetőséget, javítva ezzel a halak szaporításának esélyeit. A tőzegből a szakirodalom szerint semleges pH mellett is kioldódó fulvosavak a töltéssel rendelkező nehézfémeket, és a nehezen lebomló szubletális szerves vegyületeket (PCB) képesek fluvátok formájában közömbösíteni, ami csapadék formájában in vivo körülmények között eltávozik a szervezetből. Más mechanizmussal, de végeredményét tekintve hasonlóan a különböző aluminiumszilikátok (zeolitok) is méregteleníthetik az élő szervezeteket. Előkísérleteinkben nem vizsgáltuk kémiai módszerekkel a toxikus vegyületek, nehézfémek koncentrációit, sem azok változását (feltételezett csökkenését az angolnák szervezetében). A 2×8 hétig tartó kezelések detoxikáló hatására az ikrás angolnák reprodukciós képességének változásából következtettünk. A tőzegkivonat, illetve tőzeg-zeolit fürdetés hatására, párhuzamos GTH kezelés mellett a kezelési időszak végén spontán, illetve indukált ovulációt értünk el. Ez az eredmény alátámasztani látszik a kezelés detoxikációs hatását. A folyamat részleteinek tisztázására további kísérletek szükségesek.

 

A vizsgálatainkat az KMR_12-1-2012-0435, MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (BO/00054/12/4) és a Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (project no. 12252178) anyagi támogatásával végeztük.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.