A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 időszakban

Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia

Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest

Kivonat

Az Európai Halászati Alapból (EHA) megvalósuló Halászati Operatív Programmal (HOP) a halászati ágazat számára komoly fejlesztési lehetőségek nyíltak meg 2009-től. Ezek a lehetőségek a rendelkezésre álló források mintegy 87%-ában a tógazdaságok, intenzív rendszerek, halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk fejlesztésére (2. prioritási tengely) állnak rendelkezésre. A források 8%-a a halászati ágazat kollektív intézkedéseihez és a haltermékek promóciójához nyújtanak segítséget (3. prioritási tengely), a fennmaradó 5% az un. technikai segítségnyújtás keret (5. prioritási tengely), mely a program adminisztratív megvalósítását szolgálja.

Az EHA támogatás a nemzeti hozzájárulással együtt mintegy 47 millió euró (közel 14 milliárd forint) teljes támogatási forrást jelent. Ez évente közel 2 milliárd forint nagyságrendű támogatást tesz lehetővé. A program keretében megvalósuló projektek utófinanszírozottak. A támogatási intenzitás a beruházások nagy részénél (konvergencia régióban) 60%. Az előirányzat forrása a konvergencia régión 75% uniós, 25% költségvetési támogatás. A beruházások kisebb része a nem konvergencia régióban valósul meg, itt a támogatási intenzitás 40%, a társfinanszírozási arány 50-50%.

A pénzügyi lebonyolításban résztvevő szervezetek, és funkciójuk:

  • Vidékfejlesztési Minisztérium, mint forrásgazda
  • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
  • Magyar Államkincstár, mint a lebonyolításban közreműködő szerv
  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (azon belül az OLAF Koordinációs Iroda), mint a szabálytalanságok kezelésében közreműködő szerv.

Jelenleg folyik az Európai Unióban az EHA-t 2014-től felváltó Európai Tengerügyi és Halászati Alap elosztási mechanizmusainak tervezése, amely a Közös Halászati Politika reformjának belső vitái miatt jelentős csúszásban van. Ezzel párhuzamosan, a tagállamoknak, így hazánknak is meg kellett kezdenie a felkészülést az új, még nem ismert összegű alap fogadására. Az e célt szolgáló Halgazdálkodási Operatív Program kiindulási elemzései elkészültek és az első verzió társadalmi vitája még ebben az évben megkezdődik.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.