EGY INTRASPECIFIKUS KECSEGE HIBRID (SZIBÉRIAI KECSEGE X KECSEGE) INTENZÍV RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ NEVELÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Feledi Tibor, Lengyel Svetlana, Rónyai András

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A kecsege (Acipenser ruthenus) gyors növekedése, korai ivarérése, értékes „kaviárja”, valamint kis testméretéből adódó könnyű kezelhetősége miatt preferált fajnak számít a toktenyésztők körében. Előzetes tapasztalataink alapján a kecsege szibériai alfajának (A. ruthenus marsiglii) növekedési erélye felülmúlja a „hazai” kecsegéét. Két kísérletünkben növendék (16,71 ± 0,63 és 98,15 ± 0,53 g) kecsege és egy intraspecifikus hibrid (szibériai kecsege x kecsege) növekedési és termelési mutatóit teszteltük intenzív rendszerben. Vizsgáltuk a takarmányhasznosítást (FCR), a fajlagos növekedést (SGR) és az állomány szétnövésének mértékét (CVt/CV0).

Az első, 8 hétig tartó vizsgálati periódus alatt a takarmányhasznosítás és a növekedés tekintetében, statisztikailag igazolható különbséget nem sikerült kimutatnunk, azonban a szétnövés mértéke - amelyet a végső és a kezdeti centrális variancia (CVt/CV0) arányának számításával fejeztünk ki - a hibrid esetében szignifikánsan nagyobbnak (0,98 ± 0,09) bizonyult, mint az európai alfaj esetében (1,18 ± 0,06). Feltételezhető, hogy az első kísérletünk során alkalmazott vízhőmérséklet (24-25,5°C) optimális volt az európai alfaj számára, viszont a hibrid számára valószínűleg meghaladta az optimális értéket.

A második, 9 hétig tartó vizsgálati időszak során a víz hőmérséklete 24,3 °C-ról fokozatosan 19,8 °C-ra csökkent. A záró testtömeg, a fajlagos növekedési arány és a takarmány-együttható esetében egyaránt szignifikáns különbségeket sikerült kimutatnunk a hibrid és az európai alfaj mutatói között (1. Táblázat). Az alkalmazott hőmérséklet ebben az időszakban feltételezhetően inkább a hibridnek kedvezett. A két alfaj hőmérsékleti igényeinek feltárásához azonban további vizsgálatok elvégzése szükséges.

1. táblázat. Az európai alfaj és a hibrid növekedési és termelési adatai a második vizsgálati periódus alatt.

  Záró testtömeg (g) SGR (%/nap) FCR (g/%) CVt/CV0
Európai alfaj 181,5 ± 3,5a 0,98 ± 0,03a 2,66 ± 0,05a 1,22 ± 0,16a
Hibrid 202,2 ± 10,2b 1,14 ± 0,08b 2,3 ± 0,18b 1,06 ± 0,03a

A táblázatban szereplő betűk a szignifikáns különbségek meglétét mutatják (P < 0,05).

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.