A RÉTI CSÍK (MISGURNUS FOSSILIS) SZAPORODÁSBIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA

Buza Eszter1, Demény Ferenc1, Horváth Ákos1, Urbányi Béla1, Kolics Balázs2, Müller Tamás1

1Szent István Egyetem, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, Keszthely

Kivonat

A réticsík hazánkban védett faj, állományai világviszonylatban is csökkenő tendenciát mutatnak, az IUCN-n Vörös Listáján szerepel. A meggyengült populációk telepítéssekkel való megerősítése, valamint a kipusztult populációk újratelepítése érdekében fontos lenne az anyahalak indukált szaporítási technológiájának továbbfejlesztése és az ivadéknevelés hatékonyságának növelése laboratóriumi körülmények között. Célunk a réticsík szaporodásbiológiai jellegzetességeinek feltárása. Keltetőházi körülmények között a pontyféléknél alkalmazott módszerhez hasonlóan szaporítható, egyetlen nehézséget a tejesektől fejés útján nyerhető nagyon kis mennyiségű sperma okoz. A szaporítás során számos paramétert vizsgáltunk (vízhőmérséklet, ikra-inkubációs hőmérséklet, ill. az ezekkel összefüggésben álló ovulációs idő, a termékenyülési, kelési, növekedési és megmaradási értékek, stb). A réticsík ikráját széles kárásztól származó spermiummal termékenyítve morfológiailag réticsík utódokat nyertünk: három lárva kelt ki 1210 ikrából, egy közülük elpusztult két nappal a kelést követően, de két nőstény egyedet sikeresen felneveltünk ivarérettségig. Morfológiáját tekintve a két nőstény nem tűnt hibridnek, amely a réticsík különleges, a triploid ezüstkárász (C. gibelio) szaporodási stratégiájához (ginogenezis) hasonló. Jelenleg az utódok genetikai vizsgálata folyik. Az egyik feltételezett ginogenetikus nőstény egyed továbbszaporítása során a lefejt ikrát réticsík spermiummal termékenyítve nyolc életképes utódot is kaptunk. Végső célunk, hogy felfedjük az anyahalak, valamint azok szaporításával létrehozott utódainak ploiditását illetve esetleges hibridizációs képességét.

 

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.