A lillafüredi sebes pisztráng tenyész állomány genetikai vizsgálata és egy genetikai alapú egyedi azonosító rendszer kialakítása

Horváth Ákos1, Hoitsy György2, Aleš Snoj3, Klavdija Bogataj3, Bernáth Gergely1, Kaczkó Dániel1, Kovács Balázs1, Kánainé Sipos Dóra1, Bakos Katalin1, Bokor Zoltán1, Szentes Katalin1, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Hoitsy és Rieger Kft., Lillafüred
3Ljubljanai Egyetem, Ljubljana

Kivonat

Munkánk célja az egyetlen magyar sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario L. 1758) tenyészállomány genetikai hátterének felmérése, illetve egy genetikai alapú egyedi azonosító rendszer kialakítása volt.

A vizsgálati időszak alatt összesen 268 egyedet láttunk el passzív elektronikus azonosítóval (PIT tag), illetve egy korábbi jelölés miatt további 167 egyed rendelkezett már ilyennel. Úszóminták levételét követően 387 halból izoláltunk DNS-t, amiből eddig 299 egyed genetikai vizsgálatát végeztük el. A dunai vagy atlanti vonal azonosításához a mitokondriális kontroll régió és a tejsav dehidrogenáz (LDH) és szomatolaktin gének egy részének RFLP analízisét, valamint öt mikroszatellit lokusz (BFRO002, OMM1064, Ssa408, SsoSL417, SsoSL438) vizsgálatát hajtottuk végre. Az eredmények alapján az egyedeket a különböző markerekhez tartozó azonosító kóddal láttuk el.

A mitokondriális DNS vizsgálata alapján a tenyészállomány egyedei egységesen az atlanti vonal haplotípusát hordozzák, ami egy alapvetően atlanti vonalból származó alapító hatást feltételez. A nukleáris markerek vizsgálati eredményei szerint az állomány erősen heterogén, egyértelműen atlanti vagy dunai egyedek nem különíthetők el. Az állomány heterozigozitása magas, ugyanakkor a statisztikai vizsgálatok alapján Hardy-Weinberg egyensúlyban van. A vizsgálatok kimutatták hogy a pontos egyedi azonosításhoz egy további marker bevonására lesz szükség. A kapott eredmények alapján lehetővé válik a tenyészállomány átalakítási tervének kidolgozása.

 

A munka a GOP-1.1.1-09/1-2010-0141 és TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 pályázatok támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.