A HALLÁRVÁK SZÁMÁRA ÉLŐ ELESÉGKÉNT SZOLGÁLÓ ARTEMIA SP. DÚSÍTÁSA KOBALTTAL, CINKKEL ÉS MANGÁNNAL, MINT KEDVEZŐ ÉLETTANI HATÁSÚ MIKROELEMEKKEL

Fehér Milán1, Baranyai Edina2, Bársony Péter1, Juhász Péter1, Stündl László1

1Debreceni Egyetem, Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztéstani Tanszék
2Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Kémiai Intézet, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Kivonat

A tengeri hallárvák nevelése során az Artemia nélkülözhetetlen táplálék. A frissen kelt Artemia sp. nyomelem-tartalma azonban lényegesen kisebb, mint a természetben előforduló zooplanktonoké, ezért az élő eleség különböző mikroelemekkel, elsősorban cinkkel és mangánnal történő dúsítása kedvező hatással van a lárvák fejlődésére. Ugyanakkor kevés irodalmi adat áll rendelkezésre a szintén esszenciális kobaltot illetően. A kobalt a természetes vízi környezetben előforduló, az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen nyomelem, mely szerepet játszik a B12 vitamin szintézisében, emellett számos enzim alkotórésze.

Kísérletünkben arra kerestük a választ, hogy növelhető-e az Artemia kobalt, cink és mangán koncentrációja a 24 órás dúsítási periódus során, illetve hogy az említett nyomelemek között milyen kölcsönhatások lépnek fel a kezelés eredményeként. Ennek érdekében 50, 100 és 1000 mg/l koncentrációjú CoCl2 kezelést (Co50, Co100, Co1000) alkalmaztunk, majd az 50 és a 100 mg/l-es dózisok esetében a gazdagítást a kobalttal párban ugyanilyen koncentrációjú ZnSo4-tal és MnCl2-vel is elvégeztük (CoZn50, CoZn100, illetve CoMn50, CoMn100), egyenként 3 ismétlésben. Az eredmények azt mutatták, hogy az Artemia nagy mennyiségben képes akkumulálni a kobaltot, az élő eleség Co-tartalma a dózisok növelésével szignifikánsan nőtt (p<0.05) A Co és a Zn együttes alkalmazásával kapcsolatban elmondható, hogy a cink felvétel tekintetében az 50, illetve 100 mg/l-es dózisok között nem volt szignifikáns különbség (p<0.05). A CoMn50 és CoMn100 kezelések esetében ugyanakkor a dózis növelése az Artemia mangán-koncentrációjának szignifikáns növekedését eredményezte (p<0.05). Míg a cink és a mangán kiegészítés egymásra nem gyakorolt számottevő hatást, addig a kobalt és a mangán koncentráció között erős szinergizmust tapasztaltunk.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.