A Barramundi fogyasztói attitűd vizsgálata

Békefi Emese1, Szűcs István2, Stündl László2

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Debreceni Egyetem, Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen

Kivonat

A halhús-fogyasztási szokásokat sok tényező együttes hatása alakítja ki. A legfontosabb befolyásoló tényezők a következők: árak, hagyományok, kedveltség, divat, ízlés, elérhetőség, személyes tényezők, reklám, csomagolás, családi szokások. A fogyasztási szokások és fogyasztói viselkedések egy bonyolult soktényezős rendszerben alakulnak ki, melyet világszerte különféle módszerek segítségével vizsgálnak.

A kutatás elsődleges célja a magyarországi potenciális barramundi-fogyasztási szokások teljes körű felmérése és elemzése, valamint a lehetséges kitörési pontok feltárása. A vizsgálat komplex jellegéből adódóan a célkitűzéseink a következők voltak: (1) a potenciális fogyasztói csoportok és igényeik elkülönítése; (2) a magyarországi potenciális barramundi fogyasztás jellemző paramétereinek felmérése; (3) a barramundi helyének meghatározása a fogyasztók preferencia rendszerében; (4) a fogyasztói értékítélet összetevőinek feltárása; (5) feltárni a hazai barramundi fogyasztás növelésének lehetőségeit.

Az ausztrál süllő/barramundi halfaj magyarországi bevezetésével kapcsolatban a fogyasztói igények felmérésére termékkóstoltatással egybekötött primer piackutatást végeztünk kvantitatív módszerrel, standardizált kérdőívek alkalmazásával.

A kérdőíves felmérés során alapsokaságnak tekintettük a halfogyasztó, bevásárló közönséget, melynek kiszűrését szolgálta maga a kóstoltatás, valamint a kérdőív 1. kérdése, mely a halfogyasztás gyakoriságára kérdez rá. A kóstoltatás során a megkérdezetteknek lehetőségük volt megízlelniük az ausztrál süllő (barramundi) sült, valamint füstölt változatát, illetve a vörös árnyékhal füstölt változatát. A kóstolás során nyert benyomásukat a válaszadók a kérdőív megfelelő kérdésköreiben értékelhették. A kérdőív végén szegmentáló jellegű kérdések szerepeltek, melyek segítségével a kérdésekre adott válaszok szignifikancia-vizsgálatát végeztük el. Szignifikancia-vizsgálataink során p=5% tévedési valószínűséget engedtünk meg. A kérdőívek kiértékelését SPSS 13.0 statisztikai programcsomag segítségével végeztük, leíró (minimum, maximum, átlag, szórás, megoszlás) és nem parametrikus (Pearson Chi2 próba, Mann-Whitney-féle U-teszt, Kruskal-Wallis Teszt) statisztikai számítások alkalmazásával.

A felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy az ausztrál süllő (barramundi) hazai bevezetése, a fogyasztói magatartás, az újdonság iránt való érdeklődés, a termékminőséggel kapcsolatos egyre magasabb fogyasztói elvárások, valamint a termékkóstoltatás során nyert tapasztalatok alapján támogatandó, megfelelő promócióval és elfogadható árpolitikával a termék magyarországi piacokon való értékesítése az elvárásoknak eleget tehet.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.