MIKROSZATELLIT MARKEREK RAGADOZÓ HALAK VIZSGÁLATÁHOZ

Kánainé Sipos Dóra1,2, Bakos Katalin1,2, Bősze Bernadett3, Müller Tamás1,2, Urbányi Béla1,2, Kovács Balázs1,2

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar; Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet; Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Szent István Egyetem Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő
3Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Genetika Tanszék, Budapest

Összefoglaló

Napjainkban az intenzív termelési rendszerekben tenyésztett fajok száma folyamatosan növekszik: különböző új, vagy korábban alig tenyésztett ízletes és értékes húsú ragadozó halfajokat vonnak be a termelésbe. Magyarországon az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) termelés évről évre növekszik, a süllő (Sander lucioperca L.) és a sügér (Perca fluviatilis L.) produkció pedig feltehetően a közeljövőben indul emelkedésnek, az elmúlt évek tartástechnológiai fejlesztéseinek köszönhetően. A molekuláris biológia számos olyan lehetőséget kínál, melyek elősegítik a tenyésztés és a termelési technológiák hatékonyabbá tételét. Azonban legtöbb halfajunkról, köztük a fent említettekről, tenyésztett állományaikról és változataikról csak nagyon kevés genetikai információnk van. Célunk olyan új, specifikus genetikai markerek - mikroszatellitek - izolálása afrikai harcsából, süllőből és sügérből, amelyek lehetővé teszik ezen fajok és rokonaik genetikai analízisét.

A kutatáshoz szükséges szövetmintákat afrikai harcsa esetén tenyésztett egyedekből, süllő esetén a Balatonból, a sügér mintákat Dunaföldvárról gyűjtöttük. Mindhárom faj genomiális DNS-éből ismétlődésben dúsított könyvtárakat hoztunk létre Glenn és Schable (2005) módszerének módosított változatával. A genomiális könyvtárakból eddig összesen 630 klónt vizsgáltunk, amelyből 292 inszert szekvenciáját határoztuk meg. Ezek között 258 különböző mikroszatellit szekvenciát találtunk. Eddig az afrikai harcsából 8, süllőből 4 új mikroszatellit markert fejlesztettünk ki és teszteltünk a korábban gyűjtött szövetmintákból származó DNS mintákon. További 48 mikroszatellit tesztelése folyamatban van.

A jövőben folytatjuk a markerek izolálását és elkezdjük a rendelkezésünkre álló populációk genetikai vizsgálatát, a genetikai alapú nemesítés alapozását mindhárom vizsgált faj esetén.

 

A munka OTKA (PD 79177) és Bolyai pályázatok támogatásával készül.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.