„Merre tovább HOP? – helyzetértékelés és jövőbeni kitekintés”

Gábor János

Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest

Kivonat

Az Európai Halászati Alapról szóló rendelet értelmében a tagállam Halászati Operatív Programját előzetes, időközi és utólagos értékelésnek kell alávetni. A rendelet 49. cikke szerint „Az időközi értékelés célja az operatív program egészének vagy részének hatékonyságvizsgálata azzal a szándékkal, hogy a támogatás és a végrehajtás minőségének javítása céljából kiigazításokra kerülhessen sor”. Az időközi (nevezzük félidős értékelésnek) értékelést a Monitoring Bizottságnak történt bemutatása után 2010. június 30-ig meg kell küldeni az Európai Bizottságnak. Az előadás elhangzásakor ez az értékelés a véglegesítés stádiumában lesz és legfontosabb előzetes megállapításai az előadó megjegyzéseivel, és kiegészítéseivel bemutatásra kerülnek. Ismertetésre kerül az Európai Bizottság által készített előzetes összefoglaló alapján a HOP helyzete a többi tagállammal történő összehasonlításban.

Az előadás további részében bemutatásra kerülnek a további bevezetendő jogcímek és a monitoring adatszolgáltatás jelentősége. A prioritási tengelyek szerinti ismertetés keretében részletezésre kerülnek a hármas tengely összevont programjai és azok megvalósításával kapcsolatos jogi szabályozás aktuális kérdései. Bemutatásra kerülnek a kettes tengely szerinti beruházások és egyéb intézkedések előrehaladása és a technikai segítségnyújtás című prioritási tengely aktuális kérdései.

Az előadás további részében bemutatásra kerülnek a HOP forráshelyzete és a még rendelkezésre álló források felhasználásának lehetőségei.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.