Az Európai Unió Közös Halászati Politikájának reformja és lehetséges hatásai a magyar halászati ágazatra

Bardócz Tamás1, Mihálffy Szilvia2, Tarpataki Tamás2

1Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest
2Magyar Köztársaság Állandó Képviselete az Európai Unió mellett, Brüssszel

Kivonat

Az Európai Unió a világ halfogásának és haltermelésének 4,6%-át adja, de a belső fogyasztás kielégítésére jelentős behozatalra szorul. Az EU27 2007-ben 5,6 millió tonna halat importált, 5,1 millió tonnás fogás és 1,3 millió tonnás termelés mellett.

2000-ben a fogás még 6,7 millió tonna volt, a termelés pedig ugyanennyi, vagyis a csökkenő tengeri fogásokat kizárólag importból pótolta.

A tengeri fogások csökkenésének fő oka, mint az egész világon mindenhol, az EU-ban is az állományok túlhalászottsága, vagyis hogy több halat fognak ki, mint amennyit az adott populáció évről évre képes újratermelni. Ennek megakadályozásához drasztikusan vissza kellene fogni a tengeri halászatot és csökkenteni a halászati kapacitást, ezért a Közösség már a KHP 2002-es reformja során több olyan intézkedést is bevezetett, amelyek a túlzott kapacitások csökkentését célozták. E mellett – a fenntartható halászat biztosítása érdekében – a Tanács több állományra is hosszú távú gazdálkodási terveket fogadott el. Az Európai Halászati Alapban erősen korlátozták a hajók felújításával kapcsolatos támogatásokat és megszűnt az új hajó vásárlás támogatása is. Mindezek ellenére a trendek nem változtak lényegesen, ezért további határozott intézkedésekre van szükség.

Az EU haltermelésének jelentős problémája, hogy a harmadik országok dinamikusan fejlődő termelésével szemben jelentős túlszabályozottsága miatt versenyhátrányban van. Ennek ellenére a tengeri haltermelés (elsősorban ketreces technológiával) ha lassan is, de fejlődött, míg az édesvízi haltermelés stagnált vagy a ponty esetében például visszaesett.

Hazánk haltermelésére a tengeri halászatot érintő változások közvetetten, míg az akvakultúrát és a pénzügyi eszközöket érintő változások közvetlenül is hatással lesznek. Ezeket a hatásokat a reform jelenlegi szakaszában csak becsülni lehet, de  az előzetes információk segíthetik az ágazati kutatás és a termelők felkészülését a lehetséges változásokra.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.