A Halászati Tudás Transzfer Program (HOP 3. tengely) a halászati ágazat fejlesztéséért

Stündl László1 és Szűcs István2

1ÉAR Nonprofit Közhasznú Kft.
2Debreceni Egyetem ACTC GVK Gazdálkodástudományi Intézet

Összefoglalás

A hazai halászati ágazat páratlan lehetőség előtt áll, mivel a tervek szerint még az idén az érintettek lehető legszélesebb konszenzusán alapulva mintegy 4,7 millió EUR támogatással átfogó 5 éves ágazati innovációs program készül, mely elsődleges célja a halászati termékpálya szereplők hazai és nemzetközi versenyképességének javítása. A cél egy olyan átfogó program megtervezése és megvalósítása a teljes, 2015-ig tartó időszakra, amely több, egymással összefüggő alprogramból, illetve projektből áll így biztosítva ezek egymást erősítő hatását. Ezzel biztosítható, hogy az erőforrások ne aprózódjanak szét egymástól független ún. kisprojketekre, valamint kiküszöbölhetők az esetleges a párhuzamosságok a megvalósuló tevékenységek és kapacitás-fejlesztések terén.

Sajnálatos tény, hogy a hazai halászati szektor innovációs készsége alacsonynak mondható, amire nem mentség, hogy ez a gazdaság más szektoraiban is alapvető probléma. Az is igaz ugyanakkor, hogy nem, vagy csak részben állnak rendelkezésre azok a korszerű gyakorlati eredmények (mintaprojektek), informatikai, technológia transzfert segítő innovációs szolgáltatások, átfogó szaktanácsadási szervezetek és módszerek, amelyek enyhíthetnék a fentebb vázolt problémákat. Mindezek miatt a magyar Halászati Operatív Program nem nélkülözheti az átfogó, rendszerszerű szaktanácsadási és technológia transzfer elemet, mert különben fennáll az a veszély, hogy a beruházásokra és technológiafejlesztésre fordítható forrásokból nem a K+F eredmények alkalmazásán alapuló olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek lényegesen javítanák a halgazdálkodók hazai és nemzetközi versenyképességét. A HOP céljait követve a programon belül projektek fognak létrejönni a szakmai készségek korszerűsítésért, a hatékony szaktanácsadásért és a technológia transzferért, az ágazati információ bázisért és áramlásért; az élelmiszerbiztonságért és nyomon követhetőségért, valamint a vízben élő növény- és állatvilág védelméért.

A lehető legszélesebb körű ágazati konszenzus kialakítása miatt a program főbb tartalmi elemei (alprogramjait) több interaktív workshop keretében lettek leegyeztetve a termékpálya meghatározó szereplőivel és az ágazati érdekképviseleti szervezetekkel (MAHAL / MASZ), valamint a Halászati Tudományos Tanáccsal.

Bár a program még messze nem végleges, de az már látható, hogy mely területeken mutatkozik fejlesztési igény. A főbb programelemek (alprogramok) az alábbiak:


Specifikus elemek:

  1. Természetesvízi halászati szempontból fontos élőhelyek fenntartható fejlesztése;
  2. Innovatív fejlesztések az akvakultúrában;
  3. Természeti erőforrásokat kímélő/fenntartó akvakultúra technológiák kidolgozása és tesztelése.


Horizontális elemek:

  1. Stratégiai keretek
  2. Átfogó termék nyomon-követhetőségi politika és -rendszer;
  3. Elektronikus aukciós rendszer;
  4. Információ és technológia transzfer
  5. Szakmai ismeretek és készségek fejlesztése
  6. Halegészségügyi horizontális alprogram

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.