A CZIKKHALAS HALASTAVAI KFT. TAVAIBAN FOLYTATOTT PONTY TAKARMÁNYOZÁSI KÍSÉRLET HIDROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEI

Körmendi Sándor1, Egyed Imre2, Katics Máté2, Urbányi Béla3, Hegyi Árpád3 Fodor Ferenc3, Mészáros Erika3

1Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Természetvédelmi Tanszék, Kaposvár
2Czikkhalas Halastavai Kft., Varsád
3Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A Czikkhalas Halastavi Kft kijelölt kistavaiban a ponty takarmányozási kísérlet során a hidrobiológiai vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az intenzív halnevelés milyen terhelést jelent a tóvíz minőségére. Ezen kívül cél, a haltermelés biztonsága érdekében is, hogy olyan adatok birtokába jussunk, amelyek alapján a halak számára optimális környezeti tényezők (vízminőség) és a természetes táplálékbázis kialakítható és fenntartható, valamint a halastavakról elfolyó vízzel szemben támasztott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények is kielégíthetők.

A hidrobiológiai vizsgálatok során 8 kísérleti tóból és a tápvízből történtek a mintavételek. 21 mintavételi héten át naponta mértük a vízhőmérséklet és az oldott oxigén-tartalmat és hetente további 14 paraméter változását. A vízminőség értékelése Felföldy-féle biológiai vízminősítési rendszer, az MSZ 12749, az EU VKI 78/650/EEC, a 24/2004 KvVM rendelet, az MI-10-172/3-85 alapján történt. A vízbiológiai vizsgálatok során a fitoplankton mennyiségét a klorofill-a koncentráció mérésével határoztuk meg. A zooplankton fauna (Rotatoria és Crustacea /Cladocera, Copepoda/) vizsgálatához merített mintákat vettünk. Megállapítható, hogy a primer produkció e vizekben általában nem N és P limitált. A pH és a hőmérséklet változásával összefüggésben a szabad ammónia (NH3) koncentráció nem érte el a toxikus szintet. Korábbi vizsgálatokkal összhangban megállapítható, hogy a monokultúrás ponty telepítés esetén a vízvirágzás nem akadályozható meg. A halastavakban a zooplankton vizsgálatok során 36 Rotatoria, 14 Cladocera és 9 Copepoda taxont találtunk. A zooplankton nagymértékű egyedszám változása a kisméretű taxonok, illetve a fejlődési alakok (pl. nauplius) denzitására vezethető vissza.

A tenyészidőszak alatt a tavak szervesanyag-tartalma jelentős mértékben emelkedik, a fitoplankton mennyiségének növekedése növeli az asszimilációs lúgosodást, mindezek pedig halegészségügyi szempontból is veszélyeket jelenthetnek. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a tókezelésekre, esetlegesen a részbeni vízcserére és a levegőztetésre is.

 

A munka Baross Gábor K+F program (REG-DD-09-2-2009-0114) támogatásával készült.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.