Szervetlen mikroszennyező komponensek összehasonlító vizsgálata sekély halastóban és völgyzárógátas horgásztóban

Bíróné Oncsik Mária, Hegedűs Réka, Józsa Vilmos és Györe Károly

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Bátaapátiban – az épülő Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló környezetében az üzembe helyezést megelőző biztonsági értékelés céljából – tanulmányoztuk a vízi környezetben előforduló szervetlen mikroszennyezők koncentrációját. A mintavételi helyek a sekély vizű Zsibriki halastavon és a völgyzárógátas Szálkai víztározón lettek kijelölve. Mindkét vízterületről egy éven keresztül, háromhavonta gyűjtöttünk hal-, víz- és üledékmintákat. A mintákból öt mikroszennyező elem - Cd, Cr, Cu, Ni és Pb - koncentrációját határoztuk meg. Az analízisek atomabszorpciós méréstechnika alkalmazásával történtek. Méréseink szerint a halastó vizének elemtartalma (µg L-1) a következő intervallumba esett: Cd: n.d.-0,174; Cr: 0,14-2,91; Cu: 6,65-21,0; Ni: n.d.-4,71; Pb: n.d.-1,63. A horgásztó vízelemzésének adatai µg L-1 egységben a következők voltak: Cd: n.d.-0,942; Cr: 0,50-1,99; Cu: 4,41-15,8; Ni: n.d.-3,76, Pb: n.d.-1,83. A halas víz szennyezettségi határértéket tartalmazó 6/2002. (XI.5). KvVM rendelet alapján a vizsgált tavak mindegyike, minden időpontban a határérték alatti koncentrációt mutatott a vizsgált elemekre. Az üledékből vett minták elemtartalma (mg kg-1) a halastónál: Cd: 0,096-0,345; Cr: 14,8-105,0; Cu: 14,5-39,2; Ni: 13,2-41,9; Pb: 6,67-48,4 volt. A horgásztó üledékkémiai elemzésének eredménye, mg kg-1-ban: Cd: 0,105-0,447; Cr: 40,1-118,0; Cu: 13,8-33,8; Ni: 14,6-55,4; Pb: 9,10-15,2. Az üledékkémiai adatok értékelésénél figyelembe vettük a potenciálisan toxikus elemekre vonatkozó határértékeket (10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet). Ennek alapján megállapítottuk, hogy a Ni és Cr tartalom a határérték koncentrációt kis mértékben meghaladta a horgásztóban a nyári és az őszi mintavétel idején. A mintaterületről származó halminták nehézfém akkumulációját a halizomban mértük. A halastóból származó pontyminták nehézfém tartalma (mg kg-1) szárazanyagra vonatkozóan a következőképpen változott: Cd: n.d.-0,072; Cr: 0,200-0,908; Cu: 1,41-10,8; Ni: 0,041-1,030; Pb: n.d.-0,033. A horgásztóból vett minták nehézfémtartalma mg kg-1 egységben a következő volt: Cd: 0,008-0,027; Cr: 0,119-0,966; Cu: 1,65-11,2; Ni: 0,244-0,728; Pb: n.d. Méréseink szerint a horgásztóból vett halminták Cu tartalma a nyári időszakban, Cr tartalma az őszi mintavételkor szignifikánsan nagyobb volt, mint a halastóból származó mintáké. A vizsgált hal egyedek nehézfém tartalma egyetlen esetben sem haladta meg a megengedett maximális Cd és Pb határértékeket (EC No 1881/2006).

 

A munkát az ETV-ERŐTERV Zrt. P126030. számú projektje támogatta.

 

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.